NetComs priser skal reguleres

NetCom har i likhet med Telenor en så sterk markedsstilling at termineringsprisene må reguleres, mener Post- og teletilsynet.

NetCom har i likhet med Telenor en så sterk markedsstilling at termineringsprisene må reguleres, mener Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet besluttet tirsdag at NetComs termineringspriser skal reguleres av offentlige tilsynsmyndigheter.

Det er NetComs sterke markedsstilling i det nasjonale samtrafikkmarkedet som er bakgrunnen for vedtaket (PDF-format) om å sette NetComs termineringspriser under regulering av PT.

PTs beslutning er fattet etter en anmodning fra i fjor fra konkurrentene TeleDanmark Internordia og Song Networks.

PT viser til utviklingen i NetComs markedsandel som grunnlag for vedtak, men også utviklingen i NetComs termineringspriser sammenlignet med Telenor:

- NetCom har gjennom lang tid vært i stand til å opprettholde en vesentlig høyere termineringspris enn konkurrenten Telenor Mobil. PTs beregninger viser at NetComs markedsandel i det totale nasjonale samtrafikkmarkedet er cirka 23 prosent, og således ligger opp mot den verdi som gir sterk markedsstilling etter hovedregelen i teleloven. Markedsandelen har økt betydelig siden forrige vurdering, men PT har ikke lagt vesentlig vekt på dette da deler av økningen skyldes inngrep mot Telenor Mobils termineringspris, heter det i PTs vedtak.

Post- og teletilsynets vedtak kan påklages overfor Statens teleforvatlningsråd innen tre uker etter at det er mottatt.

NetCom bestrider at selskapet har en så sterk stilling i det nasjonale samtrafikkmarkedet at termineringsprisene faller inn under myndighetenes reguleringsregime.

Les også: Fire viktige saker vil redusere teleprisene

Til toppen