NetConnect slår sammen telefonmøter og webkonferanser

NetConnect vil kombinere telefonmøter med webkonferanser, og slår seg sammen med svenske Remote.to.

NetConnect vil kombinere telefonmøter med webkonferanser, og slår seg sammen med svenske Remote.to.

Norske NetConnect tilbyr i dag tre ulike tjenester: "Ring Meg!" som gjør at besøkende på et nettsted kan få telefonkontakt med opphavet ved å klikke på nettsiden; "Telefonmøte" som organiserer telefonmøter raskere og billigere enn konkurrerende tjenester; og "WebCentrex", et rimelig web-styrt sentralbord for småbedrifter. Sentrale skikkelser i selskapet er investorer som Jan Storehaug og Rolf Larsen. Sistnevnte er styreformann i selskapet.

- Jeg har vært styremedlem i NetConnect siden i fjor våres, sier Larsen til digi.no. - Da arbeidet selskapet med en emisjon som ikke gikk i orden. Det var i fjor sommer. Jeg og andre gikk enn med en nødemisjon.

NetConnect er etablert med større avdelinger i Norge og Sverige, og har dessuten en mann i Danmark.

- Det er i Sverige vi har hatt den sterkeste veksten det siste året. Vi har ennå ikke langt fram regnskapet for i fjor. Det vil vise pluss for Sverige, og minus for hele konsernet, med en klar bedring mot slutten av året. Vi regner med at konsernet går i pluss i inneværende halvår.

Framgangen forutsetter at tjenestene bygges ut. NetConnect meldte i går om en avtale med svenske Medströms Invest om overtakelse av Remote.to, et selskap som ble opprettet i Stockholm i oktober 2000 og som har utviklet en løsning for å vise presentasjoner og dokumenter til utvalgte deltakere over web. Overtakelsen gjøres opp gjennom en aksjetransaksjon der Medströms får NetConnect-aksjer verdt 600.000 kroner. I tillegg kjøper Medströms NetConnect-aksjer for 1,9 millioner kroner og oppnår en eierandel på mellom fem og seks prosent.

Larsen mener push-løsningen til Remote.to vil gjøre NetConnect i stand til å konkurrere med løsninger fra Placeware og WebEx.

- Remote.to har en veldig bra teknisk løsning, men brukergrensesnittet er dårlig. Om et par måneder vil vi være i stand til å slippe et bedre produkt. Neste steg er å bringe inn video, deretter kommer applikasjonsdeling. Det er mulig at vi må inngå et partnerskap med større aktører for å kunne tilby applikasjonsdeling. Ellers arbeider vi med en ny teknisk plattform som støtter IP-telefoni. I en overgangsfase vil vi støtte både tradisjonell telefoni og IP-telefoni. Innen utgangen av året bør vi kunne måle oss med WebEx og PlaceWare i funksjonalitet.

Til toppen