NetConnect slår sammen telefonmøter og webkonferanser

NetConnect vil kombinere telefonmøter med webkonferanser, og slår seg sammen med svenske Remote.to.

Norske NetConnect tilbyr i dag tre ulike tjenester: "Ring Meg!" som gjør at besøkende på et nettsted kan få telefonkontakt med opphavet ved å klikke på nettsiden; "Telefonmøte" som organiserer telefonmøter raskere og billigere enn konkurrerende tjenester; og "WebCentrex", et rimelig web-styrt sentralbord for småbedrifter. Sentrale skikkelser i selskapet er investorer som Jan Storehaug og Rolf Larsen. Sistnevnte er styreformann i selskapet.

- Jeg har vært styremedlem i NetConnect siden i fjor våres, sier Larsen til digi.no. - Da arbeidet selskapet med en emisjon som ikke gikk i orden. Det var i fjor sommer. Jeg og andre gikk enn med en nødemisjon.

NetConnect er etablert med større avdelinger i Norge og Sverige, og har dessuten en mann i Danmark.

- Det er i Sverige vi har hatt den sterkeste veksten det siste året. Vi har ennå ikke langt fram regnskapet for i fjor. Det vil vise pluss for Sverige, og minus for hele konsernet, med en klar bedring mot slutten av året. Vi regner med at konsernet går i pluss i inneværende halvår.

Framgangen forutsetter at tjenestene bygges ut. NetConnect meldte i går om en avtale med svenske Medströms Invest om overtakelse av Remote.to, et selskap som ble opprettet i Stockholm i oktober 2000 og som har utviklet en løsning for å vise presentasjoner og dokumenter til utvalgte deltakere over web. Overtakelsen gjøres opp gjennom en aksjetransaksjon der Medströms får NetConnect-aksjer verdt 600.000 kroner. I tillegg kjøper Medströms NetConnect-aksjer for 1,9 millioner kroner og oppnår en eierandel på mellom fem og seks prosent.

Larsen mener push-løsningen til Remote.to vil gjøre NetConnect i stand til å konkurrere med løsninger fra Placeware og WebEx.

- Remote.to har en veldig bra teknisk løsning, men brukergrensesnittet er dårlig. Om et par måneder vil vi være i stand til å slippe et bedre produkt. Neste steg er å bringe inn video, deretter kommer applikasjonsdeling. Det er mulig at vi må inngå et partnerskap med større aktører for å kunne tilby applikasjonsdeling. Ellers arbeider vi med en ny teknisk plattform som støtter IP-telefoni. I en overgangsfase vil vi støtte både tradisjonell telefoni og IP-telefoni. Innen utgangen av året bør vi kunne måle oss med WebEx og PlaceWare i funksjonalitet.

Til toppen