Netcource kjøpt av GTS

Global TeleSystems Group (GTS) kjøper Netsource Europe for vel 1,9 milliarder kroner i kontanter og aksjer i GTS. Blant de som har tent godt på handelen er selskapets gründere samt finansmannen Christen Sveaas, sistnevnte alene med en fortjeneste på 300 millioner kroner.

I en pressemelding fra GTS heter det at kjøpet gjøres opp med vel fire millioner GTS-aksjer og 46,1 millioner dollar i kontanter. I tillegg vil GTS betale et tillegg på opptil 35 millioner dollar cash på labben eller GTS-aksjer, avhengig av Netsources økonomiske resultater i 1999.

Foruten Sveaas, kan andre i selskapet, som gründerne Nils Otto Eriksen og Otto Isaksen sitte igjen med god fortjeneste, alene verdsatt til over 60 millioner kroner. Eriksen og Isaksen etablerte forgjengeren til Netsource, Teleteam, i 1986. Sveaas har bidratt med den nødvendige kapitalen til selskapet for å kunne gjennomføre den europeiske ekspansjonen, ved oppkjøp av liknende selskap.

NetSource har i dag vel 28.000 næringslivskunder i Europa og 61.000 privatkunder i Nederland og Tyskland og har 250 ansatte. Selskapet driver virksomhet i flere europeiske land, blant annet i Nederland, Belgia, Irland, og Tyskland, foruten Norden.

Til toppen