Netflix har nådd 50 millioner kunder

Går med stadig større overskudd.

Netflix har nådd 50 millioner kunder
Videostrømmetjenesten Netflix er tilgjengelig via en rekke ulike enheter. Bilde: Netflix

Netflix kunngjorde i går at selskapet for første gang har mer enn 50 millioner abonnenter. Av disse betaler 48 millioner for medlemskapet. Selskapet regner med at antallet betalende abonnenter vil passere 50 millioner i løpet av det inneværende kvartalet.

I løpet forrige kvartal økte antallet abonnenter med 1,69 millioner. Dette er en laveste økningen på et år. I første kvartal var økningen på 4,00 millioner. Fallet er klart størst blant de internasjonale kundene, i mindre grad blant de amerikanske. 72 prosent av kundene holder til i USA.

Netflix oppgir at prisøkningen selskapet innførte for nye kunder i mai på det enkleste abonnementet med HD-innhold bare har hatt minimal effekt på medlemskapsveksten, men forklarer ikke hvorfor veksten falt så mye.

Selskapet venter derimot betydelig vekst fra og med september, når tjenesten lanseres i Tyskland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Belgia og Luxembourg. I disse landene finnes det ifølge Netflix mer enn 60 millioner husstander med bredbånd. I de 40 landene Netflix er tilgjengelig i dag, har omtrent 120 millioner husstander tilgang til bredbånd.

Netflix' amerikanske virksomhet går fortsatt med solid overskudd, mens den internasjonale delen stadig er preget av investeringer. Underskuddet internasjonalt er det lavest på minst et år, men ventes å øke i det inneværende kvartal på grunn av lanseringene i flere land.

Totalt var nettoinntektene var på 71 millioner – 42 millioner høyere enn for et år siden. Omsetningen var på 1,146 milliarder dollar, 36,9 prosent høyere enn for et år siden.

Resultatet førte ifølge Reuters til at kursen på Netflix-aksjene steg med bortimot 1 prosent til 456,21 dollar etter stengetid i går.

Les mer om: