Netflix skal droppe Silverlight

Her er erstatningen.

Netflix skal droppe Silverlight
Netflix vil bort fra Silverlight og over på en løsning basert på W3C-standarder. Men ikke alle de nødvendige teknologiene er tilgjengelige ennå. Bilde:

Video-on-demand-tjenesten Netflix kan i dag kun benyttes på pc-er hvor Microsofts Silverlight-klient er installert, eller på spillkonsoller, smart-tv-er, smartmobiler og nettbrett hvor egne applikasjoner tar seg av avspillingen.

Men Netflix ønsker tydeligvis å være tilgjengelig for enda flere enheter, og i enda flere nettlesere. I et blogginnlegg skriver selskapet at Microsoft trolig ikke vil støtte Silverlight etter 2021, noe som betyr at man uansett må finne en alternativ løsning innen da.

Video som avspilles direkte i nettleseren, ofte kalt for HTML5-video, har vært tilgjengelig i noen år, men er fortsatt å regne som en ganske umoden teknologi. Men Netflix opplyser at selskapet samarbeider med andre aktører om tre W3C-initiativer som skal gi HTML5-video de egenskapene og den funksjonaliteten som kreves for levering av betalt video-on-demand uten bruk av nettleserplugins. Netflix kaller de tre initiativene for HTML5 Premium Video Extensions.

Den ene teknologien heter Media Source Extensions. Dette er en utvidelse av dagens HTMLMediaElement og vil gjøre det mulig å benytte JavaScript til generere mediestrømmer for avspilling. Ved hjelp av dette skal Netstream blant annet kunne velge hvilken HTTP-server som er best egne for levering av innhold til den enkelte brukern. Men det gjør det også mulig å implementere algoritmer for «adaptive streaming» i JavaScript, noe som sørger for at bitraten til video og lyd i sanntid tilpasses den bitraten som faktisk er tilgjengelig.

Implementering av digital rettighetskontroll (DRM) i webstandarder er et noe omstridt tema. Det er lett å se problemer med bruken av DRM i forbindelse med nedlastet innhold. Ved strømmende innhold som konsumeres der og da, er dette mindre problematisk for brukerne.

Sammen med Google og Microsoft har Netflix laget et utkast til Encrypted Media Extensions, en annen utvidelse av HTMLMediaElement. Denne tilbyr et programmeringsgrensesnitt for kontroll av avspillingen av beskyttet innhold. Grensesnittet er uavhengig av den faktiske DRM-løsningen, men tilbyr en standardisert måte å bruke DRM-systemer sammen med media-elementet.

Den tredje W3C-spesifikasjonen som Netflix tenker å ta i bruk, er Web Cryptography API. Denne skal tilby grunnleggende kryptografiske operasjoner i webapplikasjoner. Dette inkluderer hashing, generering og verifisering av signaturer, samt kryptering og dekryptering. Netflix vil bruke dette til å kryptere og dekryptere kommunikasjonen mellom JavaScript-applikasjonen på klienten og selskapets servere, slik at denne vanskelig kan klusses med.

Netflix har ikke oppgitt noen tidsplan for når det hele vil bli tatt i bruk, men alt tyder på at det vil kunne gå ganske raskt.

Chrome OS

Faktisk har Netflix i samarbeid med Google tatt i bruk to av de tre nye teknologiene allerede i en Netflix-klient for Chrome OS. Denne er tatt i bruk av den ARM-baserte Samsung Chromebook. Men siden Chrome foreløpig ikke støtter Web Cryptography API, er det foreløpig blitt tatt i bruk en egen plugin som utfører disse oppgavene. Denne pluginen er basert på Pepper Plugin API og er utviklet av Netflix selv. Den vil bli fjernet så snart webkrypto-støtten er bygget inn i selve Chrome.

Først når dette er klart, vil Netflix begynne testingen av en HTML5-videospiller for pc-er, men kun Windows og OS X blir nevnt.

    Les også: