NetHouse AS ikke "blåst opp"

I artikkelen "Salg blåser opp NetHouse-resultatet" i digi.no kan det fremstå for leseren som om NetHouse AS dekker over et negativt driftsresultat ved å selge ut selskaper. Dette er ikke tilfelle.

I artikkelen "Salg blåser opp NetHouse-resultatet" i digi.no kan det fremstå for leseren som om NetHouse AS dekker over et negativt driftsresultat ved å selge ut selskaper. Dette er ikke tilfelle.

NetHouse AS sin forretningsidé er - som det også fremgikk av artikkelen - nettopp å etablere eller kjøpe opp digitale selskaper (eller deler av slike), utvikle disse ved hjelp av kompetansen i NetHouse-systemet og selge når selskapene viser markedspotensiale og/eller lønnsom drift.

Kvartalsrapporten som nylig ble fremlagt av NetHouse AS viser et resultat på 8,5 millioner kroner. At resultatet fremkommer som følge av salg av selskaper, er selvsagt ingen "innrømmelse" fra NetHouse sin side. Det er tvert imot en beskrivelse av forretningsvirksomheten i NetHouse AS som altså pr. 3. kvartal 1999 rapporteres å være meget tilfredsstillende.

Av Tom Andersson, viseadministrerende direktør i NetHouse AS.

Her er den originale artikkelen:


Salg blåser opp NetHouse-resultatet

Til toppen