NetHouse vil på børs

Nettselskapet NetHouse vil søke notering på Oslo Børs SMB-liste. NetHouse vil hente inn mellom 100 og 125 millioner kroner.

Nettselskapet NetHouse vil søke notering på Oslo Børs SMB-liste. NetHouse vil hente inn mellom 100 og 125 millioner kroner.

Øivind Robbestads NetHouse vil gjerne noteres på Oslo Børs. Forberedelser for den forestående noteringen er allerede igangsatt, og selskapet skriver i en pressemelding at NetHouse blir å se på SMB-listen allerede 2. kvartal i år.

NetHouse har som mål å bli en ledende aktør innenfor drift og utvikling av e-handelsløsninger. Gjennom nettselskapene eBud AS og SmartShopper AS, begge selskaper i Robbestad-sfæren, har de allerede utviklet teknologiske plattformer innen e-handel.

Bakgrunnen for noteringen er, ifølge pressemeldingen, at selskapet ønsker tilgang på mer langsiktige og profesjonelle kapitalressurser.

Med bakgrunn i planene om børsnotering har NetHouse satt DnB Markets på saken med å skaffe mellom 100 til 120 millioner kroner.

På gråmarkedet er selskapet verdsatt til omkring 228 millioner kroner.

NetHouse har tidligere flagget ønske om notering på en utenlandsk børs. Det å bli notert på Oslo Børs endrer ikke disse planene, hevdes det i pressemeldingen der det presiseres at det ikke er usannsynlig at NetHouse vil være notert i utlandet innen utgangen av år 2000.

Ledelsen i NetHouse var ikke tilgjengelig for kommentar da digi.no ringte.

Til toppen