NetNet gjør seg kostbar

Teleselskapet NetNet vil trolig utsette den planlagte børsnoteringen i Stockholm. Eierne håper å oppnå en bedre pris på selskapet. Samtidig settes det ut oppkjøpsrykter.

1997-regnskapet for NetNet International, skulle vært presentert sist fredag (og fredagen før!), men det ble utsatt til tirsdagen. Når regnskapet presenteres vil selskapet trolig samtidig bekjentgjøre at de utsetter den planlagte børsnoteringen på Stockholm Fondbørs.

I stedet for å hente inn penger i en kombinert emisjon og børsnotering, vil NetNet takke ja til et tilbud fra Morgan Stanley i London om såkalt "bridge-finansiering".

Hensikten med denne løsningen skal være å utsette emisjonen til etter sommeren, da selskapet mener at de vil ha enda bedre tall å vise frem for investorene.

En av årsakene til at tallene vil være bedre senere på året er trolig at NetNet har hatt problemer med å få installert alle kundene som har takket ja til selskapets tilbud. Spesielt i Tyskland har man ligget langt etter med å få installert "de sorte boksene" hos kundene. Dermed gjenspeiles ikke antall kunder i kontantstrømmen til selskapet.

De siste ukene har det også lekket rykter om at noen kan være interessert i å kjøpe selskapet. Her kommer også Morgan Stanley inn i bildet. digi.no er kjent med at beilere som har kontaktet gründerne i selskapet er henvist til en kontaktperson i Morgan Stanley.

digi.no. prøvde sist fredag å komme i kontakt med Erik Hallberg i NetNet International i Stockholm. Hallberg ble bedt om å gi en kommentar til ryktene, men returnerte ikke våre samtaler. Det er ventet at Erik Hallberg vil være i Oslo på tirsdag for å informere om resultatene for 1997 og den planlagte børsnoteringen.

Til toppen