NETnet inn i Italia

NETnet holder god fart i sitt ekspansjonsprogram. Nå står Italia for tur - det syvende europeiske landet i rekken som får eget NETnet-kontor.

NETnet holder god fart i sitt ekspansjonsprogram. Nå står Italia for tur - det syvende europeiske landet i rekken som får eget NETnet-kontor.

Administrerende direktør for NETnet Italy blir Lawrence Gilioli, tidligere sjef for Audio Group. I likhet med andre etableringer skjer også Italia-satsingen i samarbeide med eksisterende lokale aktører innenfor teleformidling. Målet for selskapet er å få omlag 500 bedriftskunder innen årsskiftet.

Frem til avreguleringen av det europeiske telemarkedet om syv måneder regner NETnet med å være etablert i ti land. Fra før er NETnet etablert i Sverige, Norge og Tyskland, og har en nylig gjennomført etableringer i Østerrike, Hellas og Sveits. Med Italia-etableringen står det altså tre nyetableringer igjen før første trinn i NETnets ekspansjonsplan er innfridd.

Nylig ble det besluttet gjennomført i en aksjesplitt i NETnet slik at de gamle aksjene, som ble omsatt for vel 1000 USD, ble delt i 50 til ca. USD 20 etter dagens markedsverdi.

- Interessen for aksjer i NETnet er stor, sier konsernsjef Erik Hallberg i NETnet International. - Et generelt prisnivå på ca 20 USD per aksje er rimelig ettersom aksjer på dette prisnivået er mer håndterbare og tilgjengelige.

Til toppen