NETnet kjøper Glocalnet

NETnet International kjøper 40 prosent av aksjene i det nystartede telekomselskapet Glocalnet AB.

NETnet International kjøper 40 prosent av aksjene i det nystartede telekomselskapet Glocalnet AB.

- Glocalnet er et meget interessant selskap med en forretningsidé som er revolusjonerende for telekommarkedet, sier konsernsjef Erik Hallberg i NETnet International, i en pressemelding.

Administrerende direktør Stefan Krook og teknisk sjef Andrin Bachman har vært drivkreftene ved etableringen av Glocalnet AB. Begge har arbeidet med utvikling av internettelefoni og nye teletjenester innen NETnet International.

Glocalnets forretningsidé innebærer i korte trekk at selskapet utnytter dagens digitale datanettverk for telefoni, fax og teletjenester som videokonferanser og universale meldingstjenester. Ved å utplassere servere på strategiske steder rundt om i verden skal Glocalnet gi sine kunder global tilgang og vesentlig lavere priser på utenlandssamtaler.

- For NETnet International kan Glocalnet medføre at vi i fremtiden kan senke våre innkjøpspriser med opptil

50 prosent, sier Hallberg.

For at selskapets forretningsidé skal fungere kreves imidlertid samarbeide med teleoperatører med globale datanettverk samt forbedret programvare - to problemer som Glocalnet allerede har løst.

- Glocalnet vil innta en ny rolle i telebransjen. Vi kommer til å fungere som inter-medier mellom de globale nettverksoperatørene og de nettverksuavhengige teleselskapene som arbeider direkte mot sluttkunder, sier Stefan Krook.

Det europeiske markedet er selskapets første delmål.

- Så snart finansieringen er klar vil vi innlede arbeidet med å plassere ut ca 100 servere på strategiske steder rundt om i verden, sier Krook.

Til toppen