NETnet netter kommunenett

Meland kommune dropper Telenor som telefonileverandør. Inn kommer NETnet.

Avtalen mellom Meland kommune og NETnet ble inngått allerede den 8. september. Avtalen omfatter samtlige av kommunens telefonlinjer. I tillegg omfatter tilbudet alle de 450 ansattes hjemmetelefoner, samt telefonene til politikerne i kommunen.

Mest utslagsgivende for kommunen var lavere priser samt en kostnadsallokering på ulike avdelinger, ifølge en pressemelding.

Til toppen