NETnet netter kommunenett

Meland kommune dropper Telenor som telefonileverandør. Inn kommer NETnet.

Meland kommune dropper Telenor som telefonileverandør. Inn kommer NETnet.

Avtalen mellom Meland kommune og NETnet ble inngått allerede den 8. september. Avtalen omfatter samtlige av kommunens telefonlinjer. I tillegg omfatter tilbudet alle de 450 ansattes hjemmetelefoner, samt telefonene til politikerne i kommunen.

Mest utslagsgivende for kommunen var lavere priser samt en kostnadsallokering på ulike avdelinger, ifølge en pressemelding.

Til toppen