NetNet øker marginene

Regnskapet for 1997 viser at NetNet øker marginene på sin virksomhet. Selskapet trekker frem meget høye marginer på trafikk til mobiltelefoner som den største bidragsyteren.

Bruttomarginen i 1997 var på hele 16,3 prosent, mot 13,2 prosent i 1996. NetNet International omsatte for 18,2 millioner dollar (138 millioner NOK) i 1997 mot tre millioner dollar i 1996. Omsetning i februar måned 1998 tilsier en årlig omsetning på 39 millioner dollar.

Styret for NetNet International regner ikke med at selskapet vil se positive kontantstrømmer i 1998.

Bunnlinjen viser et tap på 14,7 millioner dollar mot et tap i fjor på 5,7 millioner dollar. Underskuddet forklares med betydelige etableringskostnader, generelle kostnadsøkninger og høyere avskrivninger.

Totale investeringer i 1997 var på 20,9 millioner dollar (altså høyere investeringer enn omsetning), hvorav 15,4 millioner dollar skyldes investeringer i anleggsmidler. Av disse er 4,5 millioner dollar knyttet til installeringer hos kundene. Disse investeringene avskrives over halvannet til tre år. Totale avskrivninger i 1997 ble på 3,5 millioner dollar.

I løpet av 1997 økte antallet aktive kunder fra 1.493 til 6.870. Ved utgangen av februar måned hadde selskapet passert 8.000 kunder.

Kilder i selskapet sier til digi.no at målet for 1998 er at man skal ha rekruttert 16.000 kunder ved utgangen av året, hvorav 14.000 bør være i drift. Det antydes samtidig i kommunikasjon med markedet at de 8.000 kundene tilsvarer rundt regnet 250.000 brukere.

Selskapet innrømmer i en pressemelding at man har hatt betydelige problemer med å få nye kunder i Tyskland operative. Dette skyldes først og fremst problemer med å integrere kunder fra Televersa inn i NetNets infrastruktur. I den forbindelsen er topplederen i Tyskland skiftet ut. Selskapet har også hatt problemer med trafikken i nettverket, lav kapasitet i nettverket og dårlig kvalitet på utstyret som er installert hos kundene, men hevder at en plan for å rydde opp i disse problemene er i ferd med å bli satt ut i livet.

NetNet fortsetter å øke kapasiteten i sitt eget nett og har blant annet doblet svitsjekapasiteten i Sverige og Danmark i løpet av året. I 1998 vil selskapet bygge ut svitsjer i Sveits og Østerrike. I januar åpnet selskapet en internasjonal hjelpetjeneste med 24-timers tilgjengelighet, syv dager i uken.

Som vi skrev mandag morgen har selskapet utsatt den planlagte børsnoteringen i Stockholm. I en pressemelding sier selskapet at dette skyldes at man har blitt kontaktet av flere internasjonale teleselskap. Styret har vedtatt at man skal starte strategiske samtaler med en utvalgt gruppe selskaper for å se på mulighetene for industrielt samarbeid eller en sammenslåing.

Til toppen