NETnet velger fiberoptisk fastlinje

NETnet regner seg som storforbruker av faste linjer i norsk sammenheng og har valgt EniTel som samarbeidspartner til telenettet.

NETnet regner seg som storforbruker av faste linjer i norsk sammenheng og har valgt EniTel som samarbeidspartner til telenettet.

NETnet, som ble stiftet høsten 1995, har slått seg opp i Europa og USA etter fusjonen med det amerikanske selskapet Long Distance International. Selskapet konsentrerer seg om bedriftsmarkedet der de selger telefontjenester og dataløsninger.

Nå har selskapet undertegnet en avtale med EniTel asa som samarbeidspartner på forsendelser mellom tilknytningspunkter i Norge.

- For en aktør som NETnet, som har store kostnader bundet opp i faste linjer som strekker seg over hele landet, er det viktig at man har gode leverandører. Gjennom samarbeidet med EniTel vil vi bevare kvaliteten, øke fleksibiliteten og senke prisene, sier Børge Granli i en pressemelding. Han er administrerende direktør i NETnet.

- Forretningsideen til EniTel er å bli en nasjonal leverandør av transmisjon, med utgangspunkt i de fortrinn norsk energiforsyning gir med hensyn til å etablere og drifte et moderne telenett basert på fiberoptikk, sier administrerende direktør Olav Harald Norgård i EniTel i sin kommentar i pressemeldingen.

EniTel eies av 49 kraftverk som er spredt over hele landet. De eier 70 prosent av selskapet. Selskapet planlegger børsnotering i år og har en egenkapitalbase på 768 millioner norske kroner, ifølge egne opplysninger.

Til toppen