Netscape brukes mest på jobben

Et flertall av amerikanske bedrifter har standardisert på Internet Explorer som nettleser. Men brukerne opplyser at de holder seg mest til Netscape.

Dette går fram av en undersøkelse gjennomført av Zona Research blant 150 privat ansatte IT-profesjonelle i USA.

På spørsmål om hva de bruker på jobben, svarer 40 prosent Internet Explorer (8 prosent bruker IE 3, 32 prosent IE 4), og 60 prosent Netscape (fordelt slik: Communicator 4 brukes av 19 prosent, Navigator 2 av 1 prosent, Navigator 3 av 9 prosent og Navigator 4 av 21 prosent).

En tilsvarende undersøkelse i juli ga 46 prosent til Internet Explorer og 54 prosent til Netscape. Netscape går altså fram 6 prosentpoeng fra juli til oktober. Men Netscape har ennå ikke tatt igjen stillingen fra september i fjor, da Microsoft lå under med 36 prosent mot 62 prosent.

Et annet spørsmål i undersøkelsen er om bedriften har vedtatt en standard nettleser. Her svarer 63 prosent ja, og 37 prosent nei. Hos de som har vedtatt en standard, ligger Microsoft best an, med 54 prosent mot 46 prosent. Hvis vi går ut fra at folk følger bedriftens politikk, betyr det at der det er fritt valg, foretrekker nesten fem av seks brukere Netscape framfor Microsoft.

Valg av klient for elektronisk post følger et helt annet mønster enn valg av nettleser. Her har Microsoft en suveren ledelse med 43 prosent av brukerne - fordelt på fem ulike klienter, det vil si Exchange, Internet Mail, Mail, Outlook og Outlook Express. Eudora (et QualComm-produkt, med klientene Lite og Pro) har 12 prosent, Lotus (med klientene cc:Mail, Mail og Notes) har 16 prosent, Netscape har 18 prosent, og gruppen "andre" teller 11 prosent.

Tendensen på e-post-siden er at Microsoft svekkes (tilbake 6 prosentpoeng siden juli) mens Lotus står stille. Netscape og Eudora går begge fram 3 prosentpoeng.

Til toppen