Netscape: Gratis Communicator og fri kildekode

I en situasjon der Microsoft er på defensiven i rettsapparatet, gjør Netscape alvor av idéen om å gjøre nettklienten Communicator - ikke bare nettleseren Navigator - gratis. Dessuten skal kildekoden til Communicator gjøres offentlig tilgjengelig fra og med neste versjon.

I en situasjon der Microsoft er på defensiven i rettsapparatet, gjør Netscape alvor av idéen om å gjøre nettklienten Communicator - ikke bare nettleseren Navigator - gratis. Dessuten skal kildekoden til Communicator gjøres offentlig tilgjengelig fra og med neste versjon.

Produktsjef Dag Bunæs i Netscapes norske distributør Nocom, sier at de hilser utspillene velkommen, og håper at svært mange utviklere vil gripe anledningen.

Salget av klienten har betydd stadig mindre for Netscape: I siste kvartal sto den for bare 13 prosent av den samlede omsetningen, mot 45 prosent i tilsvarende kvartal året før. I Nocom har man lenge fokusert på det hele Netscape nå skal innrettes mot, tjenerprogramvare og tilrettelegging for store systemer.

Nocom antyder også at selskaper som har kjøpt mange Communicator-lisenser, kan oppnå gode rabatter på videre investering i Netscape-tjenere.

Communicator blir gratis umiddelbart, og kan uten videre lastes ned fra Netscapes nettsted. Kildekoden til betautgaven av neste versjon (5.0) av Communicator vil gjøres tilgjengelig på nettstedet innen utgangen av mars.

I utviklermiljøer synes reaksjonene på frigivelsen av kildekoden å være svært positive. Vanligvis er kildekode noe programvarehus holder helt for seg selv. Netscapes idé er at uavhengige utviklere skal motiveres til å bidra med funksjonelle forbedringer som senere kan innlemmes i grunnversjonen hvis det skulle være interessant.

- Vi kan lage en ny nettleser med utgangspunkt i deres kildekode, prøve ut idéer og så påvirke dem til å ta dem med i neste utgave, skriver Dave Winer i sin elektroniske e-post-bulletin DaveNet. - Sier de nei, og idéene er gode nok, kan vi markedsføre vår utgave på egen hånd.

Winer peker videre på hvor mye han lærte som ung utvikler av å lese kildekoden til Unix for tjue år siden, og regner med at Communicator-koden kan spille omtrent samme rolle. Han håper Sun følger opp med å frigi kildekoden til Java. Han tolker utspillet som en tillitserklæring i gammel Internett-ånd, til all verdens kreative og anonyme programmerere.

I et annet e-post-innlegg, skriver Matthew Benjamin at et sentralt spørsmål vil være hvorvidt kildekoden vil inneholde Corba/IIOP-egenskapene i Communicator 4. Corba er en åpen og fritt tilgjengelig standard med tilsvarende egenskaper som Microsofts COM, OLE og ActiveX.

- Utbredt støtte for Corba-protokollene vil rette et avgjørende slag mot Microsoft, som prøver å låse kunder til egne protokoller som stort sett bare støttes av Microsofts egne operativsystemer, skriver Benjamin.

- Jeg har ikke fått tilstrekkelig informasjon til å svare et bestemt ja på dette spørsmålet, sier Dag Bunæs i Nocom. - Men Netscape er svært engasjert i å fremme Corba, og jeg kan ikke tenke meg noen grunn til å utelukke disse eller andre deler av kildekoden. Meldingen er jo at den fullstendige kildekoden skal offentliggjøres.

Uttalelser samlet inn av Wall Street Journal spår at frigivelsen vil føre til en bølge av skreddersøm, utført for både store selskaper, Internett-tilbydere og PC-leverandører, eller kombinasjoner av disse. Avisa har fått bekreftet fra Microsofts markedsdirektør for Internet Explorer, Yusef Mehdi, at Netscapes store konkurrent ikke planlegger å frigi kildekoden til sin nettklient.

Negative reaksjoner kommer fra dem som mener Netscape ikke vil være i stand til å kompensere for bortfallet av inntektene fra Communicator. Til Bloomberg News sier en analytiker at det i kjølvannet av permisjonsvarlser og dårlige regnskapstall hersker en dårlig stemning innad i Netscape, og at mange talenter ikke lar seg lokke av gode opsjonsavtaler til å forbli i selskapet.

Til toppen