Netscape med egen Java-kanal

Netscape Communications Corporation introduserer en ny seksjon på sitt nettsted som skal distribuere Java-programvare og - komponenter. Målet er å øke utbredelsen av teknologien.

The Center for Java Software heter den nye seksjonen på Netscapes nettsted, Netcenter. Området er utformet som en nettbutikk der brukerne kan kjøpe og laste ned Java-programsnutter, såkalte applets, og andre komponenter, kalt JavaBeans.

Ifølge Bloomberg News er Netscapes mål med den nye nettsatsingen å øke utbredelsen og bruken av Java, som er designet for å la programmer kjøre på hvilket som helst datasystem og dermed - ikke minst - utfordre Microsofts dominerende stilling på operatørsystem- og programvaresiden.

Netscapes "Center for Java Software" faller sammen med åpningen av JavaOne, en programvarekonferanse i San Francisco for utviklere som bruker (nett-)programmeringsspråket Java.

Foruten at Netscape selv bidrar med en liten skjerv, er det nye nettilbudet forøvrig sponset av Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard og Novell. The Center for Java Software vil innledningsvis inneholde over 100 Java-produkter og er tilgjengelig fra og med tirsdag.

Netscape opplyser forøvrig at dets Software Depot - en annen del av selskapets hjemmesidesatsing på programvaresalg - nå inneholder over 30.000 programvareprodukter som kan lastes ned via nettet.

Til toppen