Netscape med milliardsøksmål mot Microsoft

AOL Time Warner-selskapet Netscape lanserer et søksmål mot Microsoft som kan ramme langt hardere enn myndighetenes forliksbetingelser, med milliarderstatning og strengere adferdsgrenser.

AOL Time Warner kjøpte Netscape Communications Corporation for ti milliarder dollar i 1999, i en transaksjon der Sun Microsystems bidro ved å ta over Netscapes serverprogramvare.

AOL og Sun har markert seg som heftige kritikere av Microsofts forretningspraksis, og har vært innblandet i en rekke stridsspørsmål, blant annet rundt meldingstjenester der AOL Messenger konkurrerer mot Windows Messenger, og rundt Suns plattform-uavhengige programmeringsspråk Java.

Søksmålet som AOL Time Warner-selskapet Netscape kunngjorde mot Microsoft tirsdag kveld norsk tid, bygger på amerikansk antitrustlovgivning og på kjennelsen fra ankeinstansen i myndighetenes store monopolsak, der Microsoft ble funnet skyldig i syv forskjellige lovbrudd. Samtidig går AOLs søksmål lenger, fordi det legger fram anklager som myndighetene ikke fikk medhold i, blant annet at Microsoft skal ha brukt ulovlige metoder for å utvide sitt Windows-monopol til nettlesermarkedet. I myndighetenes monopolsak ble Microsoft funnet skyldig i ulovlig forsvar av Windows-monopolet.

AOL krever både penger og begrensninger i Microsofts forretningspraksis. Størrelsen på erstatningskravet vil offentliggjøres seinere. Antakelsene varierer fra noen milliarder dollar opp til tolv milliarder dollar.

Søksmålet trekker inn lovparagrafer som gir anledning til å tredoble anslaget over hvor mye offeret er blitt skadet. Dette kan utvides med renter og med saksomkostninger. AOL mener at Microsoft brukte ulovlige metoder for å skvise Netscape ut av nettlesermarkedet i annen halvdel av 1990-tallet. Kravet er følgelig erstatning for som Netscape led, og adferdsbegrensninger overfor Microsoft slik at reelle konkurranseforhold kan gjenopprettes på nettlesermarkedet.

Søksmålet åpner for at AOL kan kreve adferdsbegrensninger i tråd med dem som kreves av de ni delstatene som ikke godtar forliket i myndighetenes monopolsak, blant annet et pålegg om å levere Windows i en versjon strippet for nettleser, meldingsklient og applikasjoner innen multimedia.

AOL krever videre at søksmålet skal avgjøres av en jury, og ikke av en enslig dommer eller et dommerpanel.

Microsoft avviser søksmålet som nok et ledd i AOL Time Warners forsøk på å bruke rettssystemet i stedet for markedet til å konkurrere på markedet, og peker på at den kommer på et tidspunkt som er egnet til å vanskeliggjøre avslutningen av forliket med myndighetene.

Amerikanske jurister ser for seg at AOL-søksmålet mot Microsoft vil strekke seg over flere år.

Til toppen