Netscape multimedia-standard

Netscape og 40 andre selskaper lanserer Real Time Streaming Protocol (RTSP), et forslag til åpen standard for levering av sanntid multimedia-informasjon over Internett. Standardforslaget støttes av de fleste tungvekterne i bransjen med unntak av Microsoft.

Netscape og 40 andre selskaper lanserer Real Time Streaming Protocol (RTSP), et forslag til åpen standard for levering av sanntid multimedia-informasjon over Internett. Standardforslaget støttes av de fleste tungvekterne i bransjen med unntak av Microsoft.

Den brutale kampen med Microsoft om dominanse innen Internett-teknologi har ikke tatt luven fra Netscape Communications Corp. Mandag lanserte Netscape et forslag til ny, åpen standard for sanntidsoverføring av multimedia-informasjon sammen med Progressiv Networks Inc og førti andre selskaper. Standardforslaget ble presentert til Internet Engineering Task Force forrige uke. Blant selskapene som støtter standarden er Apple Computer Inc, Autodesks datterselskap Kinetix, Cisco Systems Inc, Hewlett-Packard Co, IBM Corp, Silicon Graphics Inc, Sun Microsystems Inc og Macromedia.

Den foreslåtte standarden, som har fått navnet Real Time Streaming Protocol (RTSP), er en protokoll for kontroll og levering av sanntid multimedia-informasjon. Selskapene som støtter standarden sammenligner RTSP-standarden for overføring på Internett med FM (frekvensmodulering) på radio eller NTSC (National Television Standards Commitee) som er den nordamerikanske standarden for TV og er motstykket til den europeiske PAL-standarden for TV.

En ny standard for multimedia-overføringer på Internett er helt essensielt for å sørge for kompatibilitet mellom forskjellige løsninger, og den gjør verden mye enklere for utviklere av multimedia-applikasjoner som kan konsentrere seg om å utvikle for én akseptert standard. Dette standard-arbeidet kan være starten på en ny giv innen utviklingen av sanntidsoverførte applikasjoner for Internett.

RTSP er et resultat av arbeid gjort hos Progressive Networks og Netscape. Progressive Networks fra Seattle i USA er utvikleren av den kjente og populære RealAudio-teknologien for sanntidoverføring av lyd på Internett. I standarden antas det at telefonsamtaler, videokonferanser, og multimedia-kringkasting vil smelte sammen. RTSP vil også kunne sette fart i utviklingen og produksjonen av ny maskinvare for tilgang til Internett. Standarden fokuserer på å minimalisere mengden med data som må overføres for å kringkaste lyd og bilde over Internett.

Det nye standardforslaget er et nytt eksempel på Netscapes urokkelige tro på og dedikasjon til åpne industristandarder med bred støtte i bransjen.

Microsoft har ennå ikke gitt sin støtte til standarden, og de har heller ikke sagt om de kommer til å støtte den etter det digi:data erfarer.

Til toppen