Netscape og Linux mot Microsoft og Windows

I et foredrag for Linux-entusiaster i Silicon Valley i forrige uke, sa Marc Andreessen at Linux og Netscape er kombinasjonen som kanskje kan knekke hegemoniet til Windows.

I et foredrag for Linux-entusiaster i Silicon Valley i forrige uke, sa Marc Andreessen at Linux og Netscape er kombinasjonen som kanskje kan knekke hegemoniet til Windows.

Utspillet fra Netscapes toppsjef kom kvelden 1. april, men oppfattes ikke som noe spøk i amerikanske medier. Mange steder har Linux karakter av en gryende folkebevegelse, og Linux-foreningen i Silicon Valley - Silicon Valley Linux Users Group eller SVLUG - er blant bevegelsens mest innflytelsesrike fora.

Linux er betegnelsen på en gratis variant av Unix, som vinner stadig større oppslutning. All rendering av datagenererte bilder fra filmen Titanic ble utført på Linux-kjørende Alpha-baserte maskiner. Framgangsmåten som er brukt for å utvikle Linux, har fått betegnelsen Basar-modellen, fordi den krever fri tilgang til kildekode, og mobiliserer hundrevis av uavhengige utviklere til felles innsats uten formell organisering. (Nettstedet The Cathedral and the Bazaar, referert ovenfor til høyre, inneholder bakgrunnsmateriale om denne modellen.) Netscape erklærte sin støtte til denne modellen når selskapet kunngjorde at det ville frigi kildekoden til Communicator.

To kommersielle selskaper er spesielt engasjert for Linux-saken: Red Hat Software og Caldera. Red Hat samler regelmessig alt som har med Linux å gjøre fra internettet, og utgir CD-er med fullstendige og oppdaterte versjoner av systemet. CD-ene selges for 50 dollar og kan bestilles over nettet. Calderas CD-er skal etter sigende ikke være så oppdaterte, men skal være lettere å forholde seg til for nybegynnere. Caldera er ellers spesielt opptatt av å legge applikasjoner til rette for Linux.

Ifølge TechWeb skisserte Andreessens foredrag en scenario der Communicator utvikler seg til et grafisk brukergrensesnitt som kjøres på operativsystemet Linux. Andreessen sa at Netscape ville gjøre Linux til en "total referanse"-plattform på samme måte som 32 biters Windows og Mac, og forpliktet selskapet til å lage Linux-utgaver av all sin programvare.

Bruken av Communicator som grafisk brukergrensesnitt skal blant annet tjene til å trekke flere forbrukerrettede applikasjoner til Linux-plattformen, ifølge Andreessen. Et problem som Linux-folkene må løse på tjenersiden, er å gjøre systemet like skalerbart som andre Unix-varianter.

Andreessen understreket at Linux er det eneste operativsystemet utenom Microsofts som øker i markedsandel. Ifølge Wall Street Journal kan Linux ha så mange som 10,5 millioner brukere verden over.

Hittil har Netscape forholdt seg til Sun og Java som det viktigste alternativet til Microsoft og Windows. Men i Linux-foredraget sa Andreessen at også Sun kan bli tvunget over på basar-modellen, og at selskaper ikke kan bygge sin framtid på kontroll over en bestemt plattform. Andreessen pekte på at Java gjennomgår en oppsplittingsprosess og at det ville vært bedre om Sun ga fra seg den formelle kontrollen, til fordel for et bredere fellesskap av utviklere.

Sm@rt Reseller peker på at utspillet fra Netscape bidrar til å øke interessen for, og betydningen av, verdens første toppmøte for gratis programvare, den såkalte Freeware Summit som begynner tirsdag 7. april i Palo Alto i California, med flere sentrale aktører som deltakere, blant dem Linus Torvalds (mannen bak Linux), ledelsen for Netscapes Mozilla-gruppe, Eric Raymond som skrev artikkelen The Cathedral and the Bazaar, og opphavet Phil Zimmerman til krypteringsprogrammet kjent som PGP (Pretty Good Privacy).

Linux er også foreslått som Windows-alternativ av Consumer Project on Technology, en organisasjon knyttet til forbrukeradvokat Ralph Nader. CPT organiserte i fjor høst en anti-Microsoft-konferanse, og fulgte opp i vinter med å sende et brev til ledende PC-leverandører for å anbefale at forbrukere måtte få velge mellom Windows og andre operativsystemer når de kjøpte PC.

I Norge som ellers, er inntrykket at Linux først og fremst har fotfeste i akademiske miljøer, der tilgangen på kompetanse er større enn tilgangen på penger. Men det er verdt å peke på at flere store nettsteder, blant dem mange aviser tilknyttet Arbeiderpressen, nytter det kommersielle publiseringssystemet I-Maker fra Spekter Bergen (nå under navneendring til I-Maker AS), som hittil bare tilbys på Linux (en NT-versjon er imidlertid lovet til høsten).

Til toppen