Netscape støtter WebNFS

Etter noen måneders nøling, har Netscape bestemt seg for å støtte Suns forslag til ny filtilgangsprotokoll på Internett, som vil gi langt større fart på filoverføringer enn dagens HTTP. Problemet er at Microsoft kjemper for en alternativ standard, CIFS.

Etter noen måneders nøling, har Netscape bestemt seg for å støtte Suns forslag til ny filtilgangsprotokoll på Internett, som vil gi langt større fart på filoverføringer enn dagens HTTP. Problemet er at Microsoft kjemper for en alternativ standard, CIFS.

Netscape og Sun Microsystems har nettopp kunngjort en samarbeidsavtale for å fremme hverandres teknologi i det pågående arbeidet for å utvikle bedre standarder for Internett. Som ledd i denne avtalen har Netscape forpliktet seg til å innlemme WebNFS i kommende utgaver av Communicator, pakken som skal ta over etter nettlosen Navigator. Hittil er det bare noen få spesialiserte nettloser fra JavaSoft, Oracle og Spyglass som har forpliktet seg til å støtte WebNFS.

Filtilgangsprotokollen WebNFS er en tilrettelegging av Suns Network File System med tanke på Internett. Hensikten er blant annet å få raskere filoverføring, større sikkerhet og mer fleksibel oppdatering enn med dagens HTTP (HyperText Transfer Protocol). Sun har demonstrert at filer kan overføres opptil ti ganger raskere med WebNFS enn med HTTP.

Det mest aktuelle alternativet til WebNFS er Microsofts CIFS (Common Internet Files System), en utvidelse av SMB (Server Message Block), protokollen som brukes i Microsofts løsninger for lokalnett. Microsoft kjemper for at CIFS skal være arve HTTPs anerkjente status som standard, og har dokumentert systemet overfor standardiseringsorganet IETF (Internet Engineering Task Force). Microsoft har avstått fra å overlate kontrollen over CIFS til IETF, for i stedet å forbeholde seg retten til å utvide CIFS med funksjonalitet som krever Microsoft-programvare hos brukeren.

Sun bruker dette forholdet som argument for sin påstand om at WebNFS er den forbedringen av dagens filtilgangsprotokoll som ikke befester en enkelt leverandørs stilling på markedet. Mange i bransjen ser med stor uro på måten Microsoft forsøker å integrere sine PC-operativsystemer med Internettet, fordi den framstår som et skritt mot et monopol på høyere nivå. På den andre siden er ikke Sun fremmed for å bygge WebNFS inn i operativsystemet Solaris, og utnytte markedsfordelene dette måtte gi.

WebNFS er også publisert hos IETF, på en måte som klargjør at Suns hensikt er å gjøre protokollen til en standard, selv om man ikke har villet vente på en IETF-utredning for å sanke støtte i bransjen.

For at du skal kunne overføre informasjon fra et websted ved å skrive nfs:// eller cifs:// foran adressen i stedet for http://, må både nettlosen og serveren støtte den nye protokollen. Striden mellom NFS og CIFS risikerer derfor å splitte Internett-verden, og forsinke viktige forbedringer. Det er igjen et tilfelle der Microsoft står alene mot de øvrige. På Suns side står ikke bare Netscape, men også blant andre IBM, Oracle, Apple og Novell.

HTTP leverer hver fil i en webside for seg, med unntak av spesielle multimediafiler som streames, dersom server og nettlos har tilpasset programvare. WebNFS og CIFS laster hele websiden i en operasjon, og slipper å gjenopprette forbindelsen til nettlosen ved hver enkelt fil, slik HTTP må. Dette er en av årsakene til at WebNFS og CIFS er langt raskere enn HTTP.

En annen fordel med WebNFS er at autoriserte personer kan oppdatere websider direkte på serveren, i stedet for å arbeide på kopier og så laste alt sammen tilbake til serveren.

Til toppen