Netscape taper andeler blant web-tjenere

En fersk undersøkelse av programvaren som driver over 2,3 millioner web-tjenere, tyder på at Netscape fortsetter å tape andeler.

En fersk undersøkelse av programvaren som driver over 2,3 millioner web-tjenere, tyder på at Netscape fortsetter å tape andeler.

Det britiske selskapet Netcraft sammenfatter hver måned en undersøkelse av hva slags programvare som brukes på all verdens nettsteder. Metoden er enkel: Et stort antall tjenere kontaktes, og det registreres hva slags programvare man støter på i første linje. I undersøkelsen for april 1998 var over 2,3 millioner ulike web-tjenere registrert.

Det må tas to forbehold i vurderingen av Netcrafts tall. Det ene er at mange nettsteder nytter flere typer tjenere. I disse tilfellene kan den tjeneren som Netcraft registrerer, være den som sier minst om programvaren som nettstedet er mest avhengig av. digi.no er et godt eksempel. Netcraft registrerer at vi kjører på Apache, enda denne spiller en perifér rolle i forhold til Domino-tjeneren som faktisk driver nettstedet.

Det andre forbeholdet er at Netcraft ikke skiller mellom små og store nettsteder. En liten informasjonstjener teller like mye som en stor elektronisk forretning. Dette gir ugunstige utslag for Netscape som nettopp satser på de store nettstedene. Netcrafts tall burde korrigeres med omsetningstall fra Netscape og Microsoft. Apache er som kjent, gratis.

Fra mars til april er tendensen - vær obs på at det er snakk om andeler - at Apache øker og Microsoft står stille, mens Netscape og NCSA går tilbake. Fra april 1997 til april 1998 er tendensen at Apache øker langt mindre enn Microsoft, mens Netscape og NCSA går tilbake. Andelene i april i år var: Apache 48 prosent, Microsoft 22 prosent, Netscape 9 prosent og NCSA 3 prosent.

I antall har tallet på registrerte web-tjenere økt med 121 prosent det siste året. Apache har økt med 145 prosent, Microsoft med 194 prosent, og Netscape med 70 prosent. Bare NCSA har gått tilbake, med 5 prosent.

Tabellen viser tall på Netcraft-registrerte web-tjenere, fordelt på leverandøren av tjenerens førstelinje-programvare.

april 1997 april 1998
antall registrerte web-tjenere 1 044 163 2 308 502
Apache 454 498 1 114 153
Microsoft 170 665 502 408
Netscape 126 355 215 337
NCSA 69 899 66 505
Til toppen