Netsource skal på børs

Netsource i Kristiansand styrer mot SMB-listen på Oslo Børs. Karl Johan Fonds og Alfred Berg Norge skal gjøre denne jobben, samt foreta en planlagt emisjon.

Netsource i Kristiansand styrer mot SMB-listen på Oslo Børs. Karl Johan Fonds og Alfred Berg Norge skal gjøre denne jobben, samt foreta en planlagt emisjon.

Netsource er en av flere aktører innen telemeglingsbransjen, der pengene gjøres ved å dirigere trafikken til den til en hver tid billigste teleoperatøren.

Selskapets aksjer omsettes for 95 kroner i dag, noe som setter verdien til vel 250 millioner kroner. Netsource domineres av Christian Sveaas som sitter med vél halvparten av aksjene.

Nå planlegges en splitt av nåværende aksje i fem, samt en emisjon på 6,5 millioner kroner. En del av dette salget blir betaling for det nederlandske selskapet MTC, som driver telemegling blant annet i Nederland, Belgia og Frankrike.

Netsource har lansert planer om ytterligere ekspansjon.

Til toppen