Nett-annonsering opp 35 prosent

Nettmediene smiler - annonseringen på nett løftet seg kraftig i fjor og får et nytt løft i år, tror INMA/MBL.

Nettmediene smiler - annonseringen på nett løftet seg kraftig i fjor og får et nytt løft i år, tror INMA/MBL.

2003-tallene for annonseomsettingen på Internett er nå klare, og viser en kraftig økning fra 2002, skriver bransjeorganisasjonen INMA/MBL-Nettforum.

For merkevareannonseringen er økningen på hele 37%, noe som er dramatisk i forhold til totalmarkedet, som viser en økning på litt under 5%. Internett har dermed blitt en meget viktig kanal for reklame i Norge, og seiler nå opp som det 4. største reklamemediet.

INMA/MBL-Nettforum peker på følgende årsaker til økningen:

- De store merkevareannonsørene fikk i 2003 større tiltro til Internett, og allokerte større deler av budsjettene sine til reklame på nettet.

- De store nettstedene fikk en betydelig økning i trafikk. VG hadde for eksempel i 2003 35% flere unike brukere på månedsbasis enn i 2002. I tillegg er tidsbruken for hver unike leser stadig økende, bl.a. på grunn av bredbåndsutbyggingen.

- Det har vært en kvalitetsmessig forbedring av innholdet, og Internett har en stadigere viktigere plass i nordmenns hverdag. Nordmenn ser like gjerne nyhetene på Internett, og benytter i stadig større grad nettet til daglige gjøremål.

For eksempel blir det stadig vanligere å kun annonsere på Internett ved kjøp/salg av bolig, bil, båt osv. Dette var det svært få som gjorde for bare et par år siden.

- Det kreative innholdet i annonsene forbedres ustanselig på grunn av ny teknologi, raskere linjer og ikke minst romsligere budsjetter for kreatørene.

- Det har blitt stadig enklere å kjøpe reklame på Internett blant annet pga tidsbaserte, faste plasseringer.

Fra hele verden kommer det prognoser om at Internett vil bli den klare vekstvinneren også i 2004, noe som er i samsvar med prognosene for Norge.

Spådommene for annonseomsetningen i 2003 ble gjort til skamme, og Nina Hølke i Media.com/INMA mener hun er konservativ når hun anslår en vekst for Internett i 2004 på 25%. Hun sier videre:

- Kjerringa mot strømmen vil fosse videre i 2004. Vi legger bak oss et svært godt år, men må samtidig ikke glemme at Internett fortsatt er i en utfordrerposisjon. Alle aktørene må fortsette jobben med å dokumentere viktige suksessparametere som måling av kampanjeeffekt, demografi og nøyaktig brukerstatistikker.

Også administrerende direktør i mediebyrået Initiative Universal Media, Arne-Inge Christophersen er meget positiv på vegne av den fremtidige utviklingen for Internett som reklamekanal.

- Jeg tror at annonseringen på Internett i flere år fremover vil se en vekst på minst 30%.

I tillegg til den tradisjonelle annonseringen, vil fokus på ”involvement marketing” og medfølgende bruk av integrerte tjenester, chat og e-post, bli en viktig drivkraft i interaktiv markedsføring.

- Det er stadig vanligere at kunden vet mer enn selgeren om produktet han kommer i butikken for å kjøpe. Han har på forhånd innhentet detaljert informasjon fra Internett, og vet nøyaktig hvilket produkt han skal ha, og hva han bør betale for det. Dette er en utfordring for produsentene, men de har ikke annet valg enn å stadig forbedre tilgangen på produktinformasjon, sier Christophersen.

Christophersen ser også at de store merkevareannonsørene i stadig raskere takt vil investere i nettreklame.

– Jeg tror spesielt reklameintensive produkter som bil, reise og fast moving consumer goods i større grad vil inkludere nettet i sin mediemiks i 2004, avslutter han.

Salgs- og markedssjef Bengt Berglund i Dagbladet.no påpeker at Internett er Norges største mediekanal på dagtid.

- Internett er Norges største mediekanal på dagtid. Kanalen har svært god dekning og nettannonsene når ut på et tidspunkt hvor leserne ikke utsettes for annen reklamestøy. Det gjør Internett til et svært kostnadseffektiv valg for annonsørene, sier han.

- Vi ligger an til en økning på ca 50% i januar i år målt i mot fjoråret som var et rekordår, avslutter Bengt Berglund.

Terje Gaupseth i INMA er fornøyd med at Internett som eneste kanal kan presentere nettotall for omsetningen. Nettotall er utfakturerte beløp etter fratrekk av rabatter, men før byråprovisjon.

- At Internett, som etter hvert har blitt en så viktig annonsekanal ikke engang er representert i AC Nielsens reklamestatistikker er betegnende. Vi synes også at ANFO (Annonsørforeningen) bør involvere seg mer på sine medlemmers vegne, og stille høyere krav til leverandører av både reklamestatistikker og andre typer undersøkelser sier Gaupseth.

- Vi søker å hele tiden forbedre statistikken vår, som vi nå antar dekker mer enn 90% av totalomsetningen. Etter hvert vil vi også søke å inkludere katalogsalg og søkemotorer, avslutter han.

Til toppen