Nett-etikk fanget av jussen

Kritikken mot forslag til regler for Internett Etisk Råd, går i første rekke på at etikken blir litt glemt oppe i all jussen. Protestene mot sanksjoner kommer først og fremst fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund.

Kritikken mot forslag til regler for Internett Etisk Råd, går i første rekke på at etikken blir litt glemt oppe i all jussen. Protestene mot sanksjoner kommer først og fremst fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund.

Det ble i fjor foreslått å opprette et etisk råd for Internett, og Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) satte ned en gruppe som skulle utarbeide regler som skulle regulere rådets arbeid. På et høringsmøte i dag ble høringsuttalelsene diskutert.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening legger ikke fingrene imellom i sin høringsuttalelse om Internett Etisk Råd som KDL har foreslått:

"Det er vår oppfatning at utkastet kan innebære en trussel mot ytringsfriheten, ved å påta seg langt større og videre ansvar enn loven krever, og ved å akseptere straffetiltak som ikke hører hjemme i publisistisk sammenheng. (...) Norsk Redaktørforening vil anbefale at forslaget omarbeides, og overfor våre medlemmer vil vi bestemt advare mot å slutte seg til en ordning som baserer seg på det foreliggende forslag."

- Vi har i vår høringsuttalelse påpekt at sånn som forslaget er lagt opp, bygger det mer på rettslige heller enn etiske standarder. Man påtar seg mer juridisk erstatningsansvar enn i dag. Vi har derfor anbefalt å skille etikken klarere fra jussen. Vi er også veldig kritisk til sanksjonene, sier Øy til digi.no. Han avviser imidlertid at foreningen er negativ til opprettelsen av rådet.

- Nei, vi er ikke negative til opprettelsen, vi har gitt komplimenter til KDL for initiativet, og det er en god idé med et selvjustisråd, sier Øy, som står ved det foreningen har sagt i sin høringsuttalelse.

- Nå avventer vi situasjonen. Vi forventer at gruppen fortsetter arbeidet etter innspillene som har kommet, sier Øy til digi.no.

Norsk Redaktørforening anbefaler videre i sin høringsuttalelse at sanksjonene droppes og at det heller utarbeides etiske retningslinjer etter mønster av Vær Varsom-plakaten.

Norsk Presseforbund støtter i hovedsak uttalelsene Norsk Redaktørforening kommer med i saken. Men generalsekretær Per Edgar Kokkvold understreker at Pressens Faglige Utvalg er et heldekkende medieetisk selvjustissystem som er etablert som det eneste etiske klage- og tilsynsorgan for norske medier.

"Og slik bør det, etter vår oppfatning, også forbli," skriver Norsk Presseforbund.

I likhet med Norsk Redaktørforening synes Kokkvold at "etikken er nevnt, og deretter glemt". Det understrekes også at reguleringer bør begrenses til et minimum.

Til toppen