Nett kan defineres i programvare

Bethany Mayer leder HPs arbeid med SDN, et hett tema innen moderne IT.

Nett kan defineres i programvare
– SDN betyr at sikkerhet, adgangskontroll, lastbalansering, tjenestekvalitet og andre tjenester i nettverk kan kjøres som sentrale applikasjoner i en egen kontroller, underlagt et felles regelverk, forklarer Bethany Mayer, global ansvarlig for HP Networks. Bilde: Interop Events

Alle som driver med nettverk ser behovet for nye løsninger med enklere drift, større grad av automatisering, større smidighet for løpende omlegginger, enklere skalering og så videre, på linje med det som skjer innen servere og lagring.

Det er også enighet innen bransjen at løsningen er en ny type arkitektur for nettverk, kalt SDN for «software defined networking». Selv om «network» og «networking» ikke er helt det samme, kan «programvaredefinerte nett» betraktes som en brukbar norsk gjengivelse.

De grunnleggende konseptene i SDN er på plass, og alle store leverandører – Cisco, Ericsson, Huawei, HP, IBM, Juniper og så videre – har engasjert seg. Konseptene bygger på erfaringene til selskaper som Facebook, Google, Microsoft og Yahoo: Alle har så store nettverk at tradisjonell arkitektur og verktøy for drift og forvaltning kommer til kort. I mars 2011 gikk de sammen med Verizon og Deutsche Telekom om å stifte Open Networking Foundation (ONF) som i dag teller over 100 medlemmer. Medlemslisten har ingen åpenbare hull.

ONFs oppgave er å standardisere SDN slik at kommende SDN-produkter fra ulike leverandører kan brukes om hverandre. Deres viktigste bidrag hittil er protokollen OpenFlow som allerede er lagt inn i flere leverandørers svitsjer og rutere. I april i fjor beskrev Googles infrastruktursjef Urs Hölzle hvordan de har tillempet OpenFlow i sine nettverk og hvilke forbedringer det har ført til (se Wired-artikkelen Google’s Secret Switch to the Next Wave of Networking).

Omtrent samtidig offentliggjorde OFN en leseverdig gjennomgang: Software-Defined Networking: The New Norm for Networks. Her presenteres og forklares de grunnleggende konseptene i arkitekturen, samt oppgavene til OpenFlow.

Denne uken fikk digi.no anledning til å snakke med Bethany Mayer, senior visepresident i HP og global ansvarlig for HP Networking, om arbeidet med SDN og betydningen av den nye nettverksarkitekturen.

– SDN er helt i startfasen. HP arbeider med flere kunder om en plattform på betastadiet. De første resultatene er positive: SDN åpner for å spare driftskostnader og innføre langt mer automasjon innen nettverksdrift. Kundene er svært interessert, og det er stor vilje til å prøve ut ting. Testfasen vil nok vare enda et år eller to. Minst én norsk bedrift tar del i betaprogrammet.

Et hovedpoeng med SDN er å samle all nettverksintelligens på ett sted, i en SDN-kontroller.

En SDN-kontroller er programvare. Den kan kjøres i en server i nettverket, eller i dedikert maskineri, en «appliance».

Rutere og svitsjer konstrueres slik at det skilles mellom et kontrollplan som mottar instrukser fra SDN-kontrolleren, og et dataplan, hvis oppgave er å formidle data i samsvar med instruksene fra kontrollplanet.

Oppgaven til protokollen OpenFlow er å sørge for sambandet mellom kontrollplanet og dataplanet i nettverksutstyr beregnet på SDN.

Slik illustrerer ONF arkitekturen i SDN, samt rollen til OpenFlow.
Slik illustrerer ONF arkitekturen i SDN, samt rollen til OpenFlow. Bilde: ONF

– Dette innebærer at tjenester i nettverket kan realiseres som applikasjoner i en SDN-kontroller. Eksempler er ruting, sikkerhet, tilgangskontroll, båndbreddeforvaltning, trafikkstyring, tjenestekvalitet, lastbalansering, energiforbruk og håndheving av alle slags regelverk. Dette åpner for et helt nytt nivå innen automatisert drift. Båndbredde kan forvaltes som en virtualisert ressurs. Svitsjer kan omprogrammeres automatisk når behovet oppstår. Tjenester som Lync, med tilgang til video og pc-deling, vil opplagt tjene enormt på SDN.

En interessant SDN-applikasjon er virtuelle nett.

– Kontrolleren vil kunne definere virtuelle nett mellom gitte brukere, med gitte applikasjoner og spesielle regler for tjenestekvalitet.

Mayer framhever sikkerhet og tilgangskontroll som blant de viktigste områdene som SDN vil forbedre.

– Vil SDN på sikt oppheve skillet mellom svitsjer og rutere?

– Nei, det skillet vil bestå. Rutere tar avgjørelser, mens svitsjer bare sender data videre. Rutere vil fortsette å ta avgjørelser, men i SDN vil de følge instrukser fra en sentral instans. Avgjørelsene vil ikke bli mindre komplekse enn de er i dag, men den sentrale styringen gjør at forvaltningen av det samlede nettverket blir langt bedre. Man vil få helt nye muligheter til å håndheve og sikre konsekvente og konsistente regler.

Mayer tror testfasen antakelig vil vare et par år til, og at SDN vil begynne å komme på markedet i løpet av 2015.

– Analytikere spår at SDN-markedet vil nå 2 milliarder dollar i 2016. Det er mulig, men jeg har ikke sterke synspunkter på det.

HP kjører hele sitt interne nettverk på eget utstyr, og prøver fortløpende ut ideer og muligheter hentet fra SDN.

– Vi arbeider blant annet med hvordan Lync kan tjene på SDN.

Nettsky og SDN henger sammen, mener Mayer.

– SDN vil brukes til å virtualisere nettverk med tanke på nettskyen. Tilbydere vil kunne ha mange ulike kunder med forskjellige krav og behov. Selv om de kjører på felles fysisk nett og utstyr i datasentralen, vil de framstå som strengt atskilt. I vår SDN-kontroller har vi lagt inn et OpenStack-grensesnitt for å tillate nettskyorkestrering.

Hun avslutter samtalen slik:

– Det viktigste ved SDN er den sentrale kontrolleren som lar kunder håndtere sikkerhet, lastbalansering, tilgangskontroll, tjenestekvalitet og så videre som egne applikasjoner.