Nett-publisering blir satt i system

"Databasepublisering" er trylleordet i webpublisering i 1996. Og til neste år viser alle prognoser at denne måten å publisere og organisere innhold på vil eksplodere.

"Databasepublisering" er trylleordet i webpublisering i 1996. Og til neste år viser alle prognoser at denne måten å publisere og organisere innhold på vil eksplodere.

Antall tilbydere på world wide web dobles nå hver femtiende dag. Hastigheten nettet vokser med er en utfordring både for den som måtte ønske å skape reguleringer og for den som selv ønsker å være aktør. For innholdsleverandører består utfordringen først og fremst i å skape tjenester som representerer nytteverdi, tjenester som har livets rett på lang sikt og som har mulighet til å overleve skjerpet konkurraanse. digi:media har gjennomført en spørrerunde til norske innholdsleverandører, og har fått bekreftet at utfordringen blir tatt på alvor.

Store og små IT-virksomheter ser et stadig viktigere marked i det faktum at næringslivet ruster seg for handel på Internett. Foreløpig er det programvareleverandørene og tjenesteytere innen programmering, design og drift av webløsninger som har hatt den største fortjenesten knyttet til innholdseksplosjonen. Men det er mye som tyder på at vi bare har sett begynnelsen av en utvikling selv på det området. I 1996 er det "databasepublisering" som har vært trylleordet i webmiljø. Mange informasjonsleverandører tar sats for å innkorporere internett-teknologi i sine virksomhetsinterne nettverk. Dermed vil de skape rimelige og fleksible kommunikasjonslinjer mellom ulike deler av virksomheten og mellom virksomheten og kundene.

Programvare tilpasset det å bygge og vedlikeholde webtjenester er et kraftig voksende marked. I følge Forrester Research vil dette markedssegmentet alene innen 1999 vokse til 1,2 milliarder US Dollar.

GartnerGroup har kartlagt det europeiske markedet for arbeidsflyt- og informasjonsstyringsverktøy. Deres konklusjon (august 96) er at veksten på dette markedet vil fortsette ut 1996 for så å eksplodere i 1997. Innen utgangen av året vil alle de viktigste leverandører av klient/tjener basert programvare ha tatt opp i seg funksjoner for styring av arbeids- og informasjonsflyt.

Hvilke funksjoner det er hensiktsmessig å bygge inn i en webpresentasjon er avhengig av hva slags tjenester og ytelser presentasjonen skal formidle. Mest sannsynlig vil du som et minimum ønske et system som kan håndere adminsitrasjon av innhold, kommunikasjon med bidragsytere, registrering og oppfølging av brukerrespons, eventuelt også transaksjoner som kjøp, fakturering, betaling og bilagsføring til et regnskap. Da har du beveget deg inn et område der tu trenger mer enn å pushe enkeltsider i HTML-kode til et websted. digi:media har sett nærmere på en del tilgjengelig verktøy.

Til toppen