Nett-sjefer vil ha penger, ikke opsjoner

Internett-selskaper bruker fremdeles tilbud om opsjoner for å tiltrekke seg de mest attraktive sjefene, men oftere og oftere får sjefene nå belønning på "den gamle måten", nemlig i form av penger og bonus-utbetalinger.

Internett-selskaper bruker fremdeles tilbud om opsjoner for å tiltrekke seg de mest attraktive sjefene, men oftere og oftere får sjefene nå belønning på "den gamle måten", nemlig i form av penger og bonus-utbetalinger.

Nettselskapenes lederlønninger har økt med 13 prosent i år, viser en fersk undersøkelse fra PricewaterhouseCoopers (PWC). Dette tyder, ifølge Associated Press, på et stramt arbeidsmarked og at nettselskaper nå har økt fokus på lønnsomhet.

Mens lederlønningene har økt kraftig, har nettselskapenes tilbud om opsjoner til sjefene bare økt med én prosent.

- Endelig har dotcom-selskapene fått litt disiplin, kommenterer PricewaterhouseCoopers-direktør Edward J. Spiedel overfor AP. Spiedel står bak undersøkelsen som har tatt for seg lønningspraksisen til 123 nettselskaper.

Lønningene inneholder nå ofte kortsiktige incentiver knyttet til selskapenes resultater, slik som økt omsetning eller nye skritt på veien mot "break even".

For å klare dette har mange nettselskaper rekruttert erfarne ledere fra tradisjonelle bedrifter i den gamle økonomien. Gründerne har fått andre ansvarsområder.

De gamle traverne som er hentet inn fra de tradisjonelle bedriftene er mer skeptiske og forsiktige enn dotcom-gründerne, og Spiedel mener det er derfor de i større grad ber om penger i steden for høyrisiko-opsjoner.

- Det stramme arbeidsmarkedet har endret både bedriftenes rekrutteringsmønster og måten man ser etter ny jobb, sier PricewaterhouseCoopers-konsulent Craig Kams, til AP.

Ifølge PWCs beregninger vil lederne (CEO) av de nettbedriftene som deltok i undersøkelsen tjene 15,3 prosent mer enn i fjor, og de vil motta bonusutbetalinger som er over 30 prosent større.

Til toppen