Nettaksess over radiobølger

En regional Intenettleverandør i Storbritannia har annonsert planer om å introdusere 2.4 Gigahertz radiobasert Internettaksess.

En regional Intenettleverandør i Storbritannia har annonsert planer om å introdusere 2.4 Gigahertz radiobasert Internettaksess.

Ifølge Community Internet, som leverandøren heter, har feltforsøk allerede blitt utført ved en lokal skole, Gosford Hill. Skolens stedfortredende rektor, Chris Pack, forteller til Newsbytes at et 10-dagers pilotforsøk fant sted ved skolen.

-Det som imponerte meg mest var hastigheten det opererer på. Det tilsvarer en 12 X hastighet CD-ROM og utålmodighetfaktoren ved bruk av Internett forsvinner for både de ansatte og elevene.

Systemet er først og fremst beregnet på mindre bedrifter og organisasjoner, som har behov for kontinuerlig tilknytning til Internett.

Ifølge Communty Internet, vil ikke klienter som har radioaksess til Internett måtte betale for oppkoblingen, fordi telefonen her ikke er involvert. De vil likevel kunne oppnå aksess med hastigheter rundt 64 Kbps.

Selskapet vil etter en periode med beta-testing, begynne byggingen av et nettverk med noder i og rundt Oxford, hvor selskapet holder til. Hvis tjenesten viser seg vellyket, planlegger Community å lansere tjenesten over hele Storbritannia.

For å få aksess til tjenesten, vil brukerne måtte være mindre enn tre kilometer unna en av disse nodene, samt at det hele tiden må være fri utsyn til noden.

Communitys trådløse aksess er basert på spredt spektrum radio, som først ble utviklet under den andre verdenskrig for å beskytte militær og diplomatisk kommunikasjon. Teknikken skiller seg fra andre teknologier for kommersiell radio ved at den, som navnet sier, sprer, istedenfor å konsentrere, signalet over et stort område frekvenser innenfor sine tilordnete frekvensbånd.

Spredt spektrum kamuflerer data ved å mikse det opprinnelige signalet med et spredt kodemønster. Kodemønsteret skifter signalets frekvens eller fase, noe som gjør det svært vanskelig å forstyrre eller dekode.

Dette gjør at signalene som kringkastes kan være relativt svake, siden de er robuste mot bakgrunnsforstyrrelser, og dermed er svært sikre mot hackere.

Communitys trådløse Internett-tjeneste vil koste 1.000 pund for installasjon og konfigurasjon, samt en ukentlig avgift på 100 pund.

Til toppen