Nettannonseringen når nye høyder

Annonsering på Internett økte med formidable 134 prosent i løpet av 1999 og hadde dermed den største annonseveksten blant svenske medier. Det dreier seg imidlertid om mer enn bannerannonsering...

Annonsering på Internett økte med formidable 134 prosent i løpet av 1999 og hadde dermed den største annonseveksten blant svenske medier. Det dreier seg imidlertid om mer enn bannerannonsering...

Ifølge nettotall fra Institutet för reklam- og mediestatistik (IRM) opplever de ikke-tradisjonelle mediene en betydelig større prosentvis vekst i solgte annonseplasser enn de tradisjonelle mediene. Det viser tall fra både fjerde kvartal 1999 og 1999 sett under ett.

Både ettermiddagsaviser, riksaviser, tekst-TV og kinoreklame opplever en tilbakegang i annonsesalget.

Internett er området der annonseringen vokser mest, og har under 1999 sett under ett (og i fjerde kvartal) en vekst på 134 prosent. Nest etter nettannonsering kommer vekst i annonseringen hos gratisaviser. Her er det i 1999 en vekst på 14,9 prosent og 25,5 prosent fjerde kvartal 1999.

Likevel selger ikke-tradisjonelle medier fremdeles for ganske andre beløp enn de tradisjonelle. Annonseomsetningen i tradisjonelle medier endte i 1999 på 15 milliarder svenske kroner, mens blant ikke-tradisjonelle medier som Internett og gratisaviser endte salget på henholdsvis 484 millioner og 578 millioner svenske kroner.

Fjerde kvartal 1999 kom internettannonseringen på 178 millioner kroner, og dette er mer enn en fordobling sammenliknet med samme periode i 1998, heter det i en pressemelding fra IRM. Det er imidlertid viktig å presisere at tallene dreier seg om mer enn bannerannonsering og inkluderer rubrikk gjennom jobbstjenester, auksjoner og liknende, det vil si all type annonsering via nettet.

IRM har foreløpig ikke skilt ut den rene bannerannonseringen i Sverige, et tall som er interessant fordi det vil være sammenlignbart med den norske annonseomsetningen på web.

Den akkumulerte veksten i 1999 for samtlige mediegrupper som måles hvert kvartal endte på 3,4 prosent, og av dette sto internettannonseringen for 1,4 prosent av veksten.

Tradisjonelle medier 1999 Endring i prosent 4. kv 1999 Endring i prosent
Riksaviser 3,955 -3,2 1,118 -3,2
Regionale aviser 4,137 0,8 1,205 2,6
Ettermiddagsaviser 672 -9,9 202 -0,5
Populærpresse 603 4,3 177 9,5
Fagpresse 1,176 2,9 2,333 6,5
TV (TV3, TV4, Kanal 5) 3,088 6,1 991 6,7
Tekst-TV 82 -2,6 22 -
Utendørs 695 6,8 181 13,4
Kino 71 -5,0 26 -13,6
Radio 555 7,3 177 16,1
Ikke-tradisjonelle medier 1999 Endring i prosent 4. kv 1999 Endring i prosent
Internett 484 134 178 134
Uadressert DM* 210 2,9 362 8,2
Adressert DM* 662 3,4 447 8,0
Gratisaviser 578 14,9 186 25,5
Annonseblader 142 3,8 52 5,3

Alle tall er i millioner, og er hentet fra Dagens Media. (*= uten Citymail)

Til toppen