Nettannonsesalget falt i fjerde kvartal 2001, men...

Internet Advertising Bureau (IAB) har presentert nye tall for nettbransjens omsetning i fjerde kvartal og 2001. Det er ikke et pent syn. Men det er lysning i sikte.

Internet Advertising Bureau (IAB) har presentert nye tall for nettbransjens omsetning i fjerde kvartal og 2001. Det er ikke et pent syn. Men det er lysning i sikte.

I samarbeid med PricewaterhouseCoopers har Internet Advertising Bureau regnet ut at den amerikanske nettannonseringen falt med 7,5 prosent i fjorårets siste kvartal - ned til 1,7 milliarder dollar. For hele 2001 sett under ett falt omsetningen med 12 prosent til 7,2 milliarder dollar - den aller første nedgangen fra et år til et annet i nettbransjens historie.

Nå kommer ikke meldingen som noen stor overraskelse, terrorangrepene mot USA den 11. september tatt i betraktning. Rapporten er likevel bekymringsfull lesning, mener Internetnews.com, ettersom fjerde kvartal tradisjonelt er nettbransjens og store deler av databransjens sterkeste kvartal.

IAB gjør likevel det de kan for å sette an en optimistisk tone i rapporten, og forklarer nedgangen i nettannonseringen med den generelle nedgangen i annonsemarkedet. IAB anfører endatil at nettmediene på mange måter er ved bedre helse enn flere av de tradisjonelle mediene.

- Nettbransjens grunnleggende faktorer har sunn utvikling; antallet Internett-brukere øker, den demografiske fordelingen blir stadig mer attraktiv, og ikke minst - tilliten til nettmediene vokser, kommenterer IAB-sjef Greg Stuart, som overfor Internetnews.com sier det viktigste nå er å ytterligere forbedre Internett som massemedium, samtidig som man tar de nødvendige grep for å hjelpe hele bransjen tilbake til en positiv trend.

Det er signaler som tyder på at man allerede i årets første kvartal vil se at den negative bransjeutviklingen har snudd, men en eventuell bekreftelse på det får man først i slutten av mai. Da foreligger den neste kvartalsrapporten fra IAB.

Tallene for 2001 bekrefter også at de rikeste annonseselgerne blir stadig rikere: De ti største medieselskapene kontrollerer 76 prosent av bransjens samlede omsetning. Det er en økning på seks prosentpoeng sammenliknet med året før. De 25 største medieselgerne hentet inn hele 89 prosent av all nettannonsering - en økning fra 83 prosent i 2000.

Av annonsetyper er det fremdeles de rent forbrukerrettede annonsene det selges mest av (30 prosent av omsetningen, en nedgang på ett prosentpoeng fra 2000), mens data-annonser og business-tjenester fortsatt utgjør henholdsvis 18 og 9 prosent av all online-annonsering. Annonsering som typisk omfatter finansielle tjenester - av mange spådd å være det som skal sørge for å snu den negative utviklingen - falt fra 14 prosent av omsetningen i 2000 til 12 prosent i 2001. Medieannonsering er det eneste området med vekst - opp fra 8 prosent til 12 prosent.

Visningsbasert prising er fremdeles den dominerende annonsemodellen målt i omsetning (45 prosent - en nedgang på tre prosentpoeng), ifølge IAB, som ellers har regnet ut at annonsesamkjøringer mellom tradisjonelle medier og digitale medier tar 42 prosent av kaka - en økning fra 39 prosent i 2000. Resultatbaserte annonseavtaler, det vil si betaling i forhold til klikk/direkterespons, utgjør bare 13 prosent.

Det gamle gode banneret er fremdeles formatet de fleste annonsører og nettmedier foretrekker. 35 prosent av all online-annonsering i fjor var bannerannonsering.

Forrester Research presenterte tirsdag sitt forsøk på å kikke i glasskula i stedet for i sladrespeilet. Der i gården råder optimismen for nettannonseringens fremtid - ikke minst i Europa, der online-annonseringen vil øke til 6,3 milliarder euro frem mot 2007. Det vil i så fall bety at nettmediene innen fem år vil spise hele 6,3 prosent av det samlede annonsemarkedet.

Forresters analyse kan du lese mer om her.

IAB-meldingen finner du her

Til toppen