Nettartikler er underlagt nedlastingsstedets injurielover

Australsk høyesterett sier at amerikanske medier kan saksøkes i Australia for påståtte injurier i artikler tilgjengelig over Internett.

Australsk høyesterett sier at amerikanske medier kan saksøkes i Australia for påståtte injurier i artikler tilgjengelig over Internett.

For to år siden trykket New York-utgiveren Dow Jones en artikkel om den australske gruvemagnaten Joseph Gutnick i sitt tidsskrift Barron's, og la den samtidig ut på Internett. Gutnick tok seg nær av noen av påstandene, og leverte et søksmål for påståtte injurier, i en australsk rett.

Dow Jones avviste at søksmålet kunne kjøres for australsk rett. Siden artiklene var publisert fra servere i den amerikanske delstaten New Jersey, måtte søksmålet leveres der. De påstod videre at det ville være en helt håpløs situasjon dersom internettmedier skulle være nødt til å forholde seg til injurielovene "i alt fra Afghanistan til Zimbabwe".

I går slo Australias høyesterett (High Court of Australia) fast at søksmålet skal føres i Australia, og at Dow Jones må forsvare seg for en australsk rett. Det avviste påstanden om "alt fra Afghanistan til Zimbabwe" som urimelig, all den tid det sjelden byr på problemer å finne ut hvor i verden påstander om en bestemt person kan føles krenkende.

Siden Gutnick opererer i Australia, er det der nedsettende påstander kan skade hans navn og rykte, og siden Internett-publisering ikke kjenner noen landegrenser, er ikke argumenter knyttet til noe bestemt publiseringssted relevante.

Høyesterett tar ikke stilling til selve injuriesaken, presiseres det.

Spørsmålet om hvor injuriesøksmålet skulle føres har vakt internasjonal interesse. Avgjørelsen i Australia kan tenkes å være med på å forme internasjonal rettspraksis i spørsmål knyttet til Internett og geografi.

Til toppen