Nettavisbruken doblet i fjor

I fjor doblet bruken av elektroniske aviser seg, ifølge Gallups årlige medieundersøkelse. Men dette har ikke gått nevneverdig utover salget av papiraviser.

Forbruker & Media er Norsk Gallups store årlige medieundersøkelse. Over 32.000 personer er intervjuet per telefon fra februar i fjor til februar i år.

Undersøkelsen viste en sterk vekst i bruk av Internett og nettaviser. Den daglige dekningen for Internett var i fjor gjennomsnittlig 14 prosent. Så godt som halvparten (49 prosent) av Norges befolkning hadde tilgang til Internett i 1999, mot 40 prosent i 1998.

De elektronisle avisene har fått over dobbelt så mange brukere fra 1998 til 1999. VGs nettutgave ble lest av rundt 191.000 personer hver dag, mens Dagbladet :på nettet hadde 143.000 daglige lesere.

Nettavisen hadde 121.000 daglige lesere, og Aftenposten Interaktiv hadde 81.000.

Men denne økningen har ikke gått nevneverdig utover salget av papiraviser. Ni av ti nordmenn (89 prosent) leser minst en avis i løpet av dagen.

Av de 138 avisene som er målt, har 25 aviser fått flere lesere, mens 71 har fått færre. Samlet sett er det en tilbakegang på 89.000 lesere eller 0.6 prosent for alle de målte avisene tilsammen. Utviklingen for de aller fleste lokalavisene viser stor grad av stabilitet.

Av de 17 største avisene øker VG mest, mens de andre går noe tilbake. Samlet sett øker også de seks største søndagsavisene.

84 prosent ser på TV, og nordmenn brukte i snitt to timer og 27 minutter daglig på TV-titting i fjor. Både TV Norge, TV3, NRK TO og utenlandske kanaler har økt distribusjonen fra 1998 til 1999. Den daglige dekningen til NRK1 gikk tilbake to prosentpoeng, mens TV 2 opplevde en tilsvarende økning.

Bruken av tekst-TV har for første gang gått ned (fra 39 til 36 prosent).

Les mer om: