Nettavisen-eier inn i Russland

Lycos Europe åpnet i går en egen russisk side, lycos.ru. Dermed blir Nettavisens eier den første globale Internett-aktøren som brøyter seg rydning i Putin-land.

www.lycos.ru tilbys russiske kybergjengere stort sett de samme tilbudene som Lycos-portaler ellers i verden inneholder: Gratis e-post, søke- og chatte-funksjoner, samt den velkjente web-katalogen, skal trekke surferne til siden, håper Lycos. Lycos Europe, som er eid av spanske Terra Lycos og tyske Bertelsmann, er fra før etablert i 13 land.

Enkelte stiller allerede spørsmål om tilbudet er godt nok, med tanke på at det allerede eksisterer en rekke russisk-språklige portaler som inneholder langt flere tjenester enn det Lycos.ru i første omgang vil tilby.

Ifølge Wall Street Journal er det i dag omlag fire millioner russere som bruker Internett regelmessig.

Russland har unngått den store dotcom-feberen som har rast i verden forøvrig. Det er flere grunner til det, men en viktig årsak er at det er få russere som eier sin egen PC - spesielt ute på landsbygda er det langt mellom databrukerne, dessuten er kredittkortbruken liten, postsystemet er upålitelig og det russiske markedet for e-handel bærer i det hele tatt preg av å være i sin spede barndom. Nettannonseringen er svært beskjeden, i hvert fall sammenliknet med aktiviteten i de vestlige land.

Mange ser likevel med svært positive øyne på Lycos' inntreden på det russiske markedet. Det at en så stor aktør velger å satse på .ru-nettet kan sette ny fart i den russiske dotcom-revolusjonen, tror man. Men konkurransen er likevel ikke ubetydelig. Det finnes fra før en rekke aktører, og to av dem er riktig store: Portalene www.rambler.ru og www.yandex.ru dominerer klart med sine etablerte varemerker. Både Rambler og Yandex er bygget opp rundt søkemotorer, akkurat som Lycos er det.

Lycos mener likevel å ha resepten for hvordan den russiske nettbrukeren skal nås. Selskapet vil fortrinnsvis rette markedsføringen mot de ferske nettbrukerne, de som ikke fra før har et etablert forhold til de eksisterende aktørene på den russiske web-en. Dessuten mener Lycos at de har bedre teknologi og kan håndtere flere samtidige brukere enn sine russiske rivaler - et ikke ubetydelig konkurransefortrinn.

- Glem heller ikke at du på Lycos.ru kan foreta multimediasøk i tekst, bilder og MP3. Det er noe de andre ikke kan, påstår talskvinne Maria Chernitskaya i Lycos Europe overfor Wall Street Journal.

Den aller viktigste faktoren som vil avgjøre hvem som til slutt blir stående igjen som vinner, er nok likevel dette: Hvem får pengene til å strekke til lengst?

Til toppen