Nettavisen inngår forlik, men innrømmer ikke feil

Et forlik mellom Nettavisen og avisene i Akersgata betyr at ankesaken i lagmannsretten likevel ikke kommer opp denne uken. Nettavisens Knut Ivar Skeid (bildet) innrømmer ikke at de har gjort noe feil i den såkalte terningkastsaken, mens motparten tolker forliket som akkurat det.

Et forlik mellom Nettavisen og avisene i Akersgata betyr at ankesaken i lagmannsretten likevel ikke kommer opp denne uken. Nettavisens Knut Ivar Skeid (bildet) innrømmer ikke at de har gjort noe feil i den såkalte terningkastsaken, mens motparten tolker forliket som akkurat det.

Det er nå rundt tre år siden terningkastsaken startet sin runddans i det norske rettsvesenet. Men saken kom ikke langt. Denne uken var det duket for ankesak i Borgarting Lagmannsrett etter at Nettavisen tapte for "de tre store" i Akersgata - Dagbladet, VG og Aftenposten - i Oslo byrett i fjor sommer.

Konflikten startet med at Nettavisen stevnet avisene i Akersgata for å fastslå sin sitatrett av "terningkastene" fra papiravisenes film- og restaurantanmeldelser. En tabell med alle terningkastene ble tilbudt Nettavisens lesere som et redaksjonelt tilbud. Akersgata-avisene gikk så til motsøksmål for å forby Nettavisen å bruke terningkastene.

Administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeid, understreker at forliket ikke betyr noen ting praktisk for Nettavisen.

- Innrømmer dere nå at dere har gjort noe galt?

- Nei, som sagt i Dagens Næringsliv tar man tar ikke stilling til de juridiske sidene ved saken. Når man har inngått et forlik er det fordi man har inngått en avtale, polemikken fortsetter ikke. Om jeg skal si at jeg står ved det jeg har sagt i rettssalen om dette, vil det bety at jeg fortsetter polemikken, sier Skeid. Han tror likevel ikke at det betyr at denne problemstillingen er død og begravet.

- Forliket utsteder neppe en garanti for at en debatt er begravet, slik vi ser det. Men internettpublisist-bransjen har vært i stor utvikling. Denne saken kom opp for første gang for over tre år siden, da var Nettavisen tre måneder gammel. Forliket er et tegn på at både vi og motparten ser på andre ting enn denne saken som viktig å bruke tiden på, sier Skeid, som mener lovgivningen som skal regulere Internett trengs en alvorlig oppgradering.

- Internettmarkedet har blitt modent i forhold til for tre år siden. Hele Internettet og den digitale revolusjonen representerer store utfordringer for dagens lovverk, og forretningskotyme, og det vil det gjøre de neste 20 årene, spår Skeid.

Som representant for motparten er sjefredaktør Einar Hanseid i Aftenposten fornøyd med forliket.

- Tar dere dette som en innrømmelse fra Nettavisens side?

- Jeg tar det som en innrømmelse av at dette er noe man ikke skulle gjort, og jeg regner med at de for fremtiden følger den rettsavgjørelsen Oslo Byrett kom fram til. Jeg opplever det som at det foreligger en byrettsdom som er tindrende klar, men vi er pragmatiske og stiller spørsmål om hva man skal bruke tiden på framover, sier Hanseid til digi.no.

I dommen fra Oslo Byrett tapte Nettavisen klart, og ble dømt til å betale hver av avisene 60.000 kroner i erstatning. I god tid før dommen falt juli i fjor, hadde Nettavisen endret sin praksis med å gjengi andre avisers terningkast, og hadde kun sine egne. Dette har Nettavisen fortsatt med, og det er i dag ingen andre avisers terningkast som er gjengitt sammenstilt i tabellform eller i annen form, slik Akersgata-avisene hadde innvendinger mot.

Til toppen