Nettavisen kupper tidligere Stern-redaktør

Nettavisen satset knallhardt på Tyskland og henter inn en tidligere redaktør fra det tyske nyhetsmagasinet Stern til å lede Netzeitung.

Nettavisen er i gang med å etablere seg i det store tyske markedet i høst med sitt rene nettavis-konsept. Tyskland er det første landet utenfor Norge som avisen går inn i, de hopper med andre ord bukk over den mer konvensjonelle ruten: satsing i Norden før det kontinentale Europa.

Nettavisen er eid 100 prosent av svenske Spray Network NV som også eier den tyske virksomheten fullt og helt. Det er foreløpig ikke lagt fram planer for satsing i det svenske markedet.

Administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeid, har de siste månedene vært stasjonert i Berlin for å bygge opp organisasjonen. Lanseringen av "Netzeitung", som avisen heter på tysk, skjer i høst.

Den tyske publikasjonen skal, i likhet med Nettvisen i Norge, oppdateres hele nyhetsdøgnet. Kombinasjonen nyheter-interaktivitet vil være sentral også i Tyskland-satsingen.

Det blir rundt 30 ansatte i Netzeitung. De sitter i hovedredaksjonen i Berlin og i økonomiredaksjonen i Frankfurt. Økonomijournalistene skal følge den tyske børsen Neue Markt nøye. Netzeitung skal etter planen starte virksomheten tidlig i høst og 1. oktober tiltrer den nye sjefredaktøren.

Skeid har hentet inn Michael Maier Michael Maier (42), en østerriker som blant annet har en karriere fra avisen Berliner Zeitung og var sjefredaktør i det ukentlige nyhetsmagasinet Stern fram til i fjor sommer.

Det siste året har Maier jobbet ved Institutt for nyere tysk historie ved Universitetet i Jerusalem. Han har studert "Antisemittisme i DDR" som en del av et forskningsprosjekt.

Til toppen