Nettaviser viktigere enn papir i USA

For første gang er det flere amerikanere som henter nyheter på nett enn på papir.

Nettaviser viktigere enn papir i USA

For første gang er det flere amerikanere som henter nyheter på nett enn på papir.

En avdeling av det amerikanske måleinstituttet Pew, Pew Research Center for the People & the Press, gjennomførte i desember en undersøkelse blant et tilfeldig og representativt utvalg på 1489 voksne, om hvilke kilder de i hovedsak tyr til for å holde seg à jour med nasjonale og internasjonale nyheter. Resultatet er sammenliknbart med tilsvarende undersøkelser gjennomført hvert år siden 2001.

De fleste av respondentene oppgir mer enn én viktig nyhetskilde. Valgmulighetene er tv, Internett, papiraviser, radio, magasiner og andre.

Årets undersøkelser viser at for første gang er Internett en viktigere nyhetskilde for amerikanere enn papiraviser.

Fra i fjor økte andelen som oppga Internett som viktig kilde, fra 24 prosent til 40 prosent. Papiraviser økte fra 34 prosent til 35 prosent, mens tv falt fra 74 prosent til 70 prosent.

Kurven nedenfor viser et interessant fenomen: Internett falt etter valgåret 2004, og nådde først i fjor tilbake til dette høydepunktet. I år, også et valgår i USA, vokser Internett til det dobbelte av den betydningen det hadde i 2005.

En annen interessant observasjon, er at mens nettets økning fra 2003 til 2004 tilsvarte fallet for papiraviser, preges utvikling fra 2007 til 2008 av at både nett og papir øker på bekostning av tv. For første gang siden målingene startet er kombinasjonen nett og papir viktigere enn tv.

Undersøkelsen viser videre at blant voksne under tretti år, er nettet for første gang en like viktig nyhetskilde som tv.

Her er utviklingen dramatisk. Fra 2007 til 2008 faller tv med 11 prosentpoeng, fra 68 prosent til 59 prosent, mens Internett vokser med 25 prosentpoeng, fra 34 prosent til 59 prosent. I denne gruppen vokser også papiraviser, fra 23 prosent til 28 prosent.

Den mest populære nyhetskanalen på tv er CNN. De er hovedkilde for 23 prosent av amerikanerne, mot 17 prosent for Fox News.

    Les også:

Til toppen