Nettbank med alle tjenester

SEB Enskilda Banken satser på å tilby et komplett tilbud av tjenester når de lanserer nettbanken i første kvartal til neste år. Aksjer og fond er hovedproduktene i tillegg til "støtteproduktene" bank, lån og innskudd.

SEB Enskilda Banken satser på å tilby et komplett tilbud av tjenester når de lanserer nettbanken i første kvartal til neste år. Aksjer og fond er hovedproduktene i tillegg til "støtteproduktene" bank, lån og innskudd.

SEB Enskilda Banken lanserer sin nye nettbank i løpet av første kvartal 2001, og satser på å tilby et bredt produktspekter:

- Vårt mål er å tilby et komplett spekter av tjenester, sier administrerende direktør Petter Berge til digitoday.no.

- I tillegg til investeringsproduktene aksjer og aksjefond, ønsker vi å tilby tradisjonelle tjenester som betalinger, innskudd og lån. Vår ambisjon er å dekke de fleste behov for personlige finansielle tjenester. Tradisjonelle banktjenester er "støtteprodukter" til våre invetseringstjenester, forteller Berge.

Når SEB går på nett, vil kundene få mulighetene til å kjøpe og selge fondsandeler i tillegg til aksjer. Banken tar opp konkurransen med Fondsnett:

- Vi har fra før et stort forvaltningsmiljø og det er naturlig at vi tilbyr også dette til våre nettkunder. I tillegg til våre egne fond lager vi en løsning der kundene kan kjøpe fondsandeler fra andre leverandører også, sier Berge.

Kurtasjen via aksjehandel på nettet vil ligge midt på treet sammenlignet med andre aktører i markedet. Berge er ikke bekymret for at kundene skal gå over til å handle aksjer via nettet i stedet for å kontakte SEBs meglere.

- Vi har en meget solid analysestab og det vil alltid være et marked for kvalitative råd. Det er viktig at kundene fortsatt kan benytte våre rådgivere og forvaltere som de har kontakt med i dag. Det nye er at kunden samtidig har en mulighet til å gjøre forretninger direkte selv over Internett, akkurat når du ønsker det. Her er det både/og, og ikke enten/eller som gjelder, avslutter Berge.

SEB vil først tilby aksjehandel på Oslo Børs, men vil kort tid etter tilby handel i Sverige.

Til toppen