Nettbanken, hvem er det ?

To av tre bankkunder tror ikke at online banktjenester kommer til å bli en viktig del av deres forhold til banken i fremtiden.

To av tre bankkunder tror ikke at online banktjenester kommer til å bli en viktig del av deres forhold til banken i fremtiden.

Verden er ennå ikke klar til å bytte bort en tur i bankskranken med PC-skjermen, hevder Deloitte Consulting i en ny rapport som ble offentliggjort i London tirsdag.

Rapporten, med tittel "Myth vs Reality in Financial Services: What Your Customers Really Want", avslører at hele to tredjedeler av de spurte ikke anser bruk av online banktjenester som en viktig del av deres forhold til banken - verken nå eller i fremtiden.

Forbrukere fra USA, Canada , Japan og syv europeiske land har vært med i undersøkelsen.

På tross av de kraftige investeringene bankene har gjort og gjør for å utvikle nye systemer og tjenester i forbindelse med ebank-virksomhet, var det bare 22 prosent av de som kjente muligheten som i det hele tatt brukte tjenesten.

30 prosent av de spurte visste ikke engang om banken deres hadde tjenester tilgjengelig online.

Bankkundene anser ikke Internett eller interaktive tjenester som en viktig faktor når de måler i hvilken grad de er tilfreds med de tjenestene de får fra banken, er en annen av konklusjonene Deloitte Consulting trekker i undersøkelsen.

I Storbritannia, hvor markedet er preget av at rene nettbanker utfordrer mer tradisjonelle finansinstitusjoner, sier to tredjedeler av de spurte at god service og følelsen av å bli verdsatt som kunde, er de viktigste kriteriene ved valg av bankforbindelse.

Dette gjør, ifølge Deloitte Consulting, at de tradisjonelle bankene ikke trenger å føle seg så truet av de nye konkurrentene, som har en begrenset kontaktflate med kundene.

Rapporten konkluderer videre med at finansinstitusjonene må investere mer i opplæring av kundene, bedre service og ikke minst finne kreative veier for å gi kunden en følelse av at han blir verdsatt.

Les også de andre nettbank-sakene:


Småsparerne tar makten
Spår stor vekst for nettbanker
Spis eller bli spist
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier
Nettbanken, hvem er det ?
Flere bruker nettbanker
ACTA ensom norsk svale i utlandet
Norske nettbanker satser helst i Norge

Til toppen