Nettbankene kan stoppe ved midnatt

Bankene driver verken sine egne nettbanker eller butikkterminalene, men blir det streik stopper likevel alt opp. Her er hvorfor:

Finansnæringen trues av streik. Dersom partene ikke blir enige før midnatt, stopper bank-Norge. Ja, ja, tenker kanskje mange IT-folk, nettbankene drives jo av BBS og EDB Teamco/Fellesdata og rammes jo derfor ikke.

Dessverre er dette feil - blir det streik, blir kontanter svært populært, for alle datasystemene skrus av. Dette gjelder både nettbank, butikkterminaler og minibanker.

- EDB Fellestata/EDB Teamco er personellmessig ikke berørt av mulig streik, forteller Elisabet Landsend, informasjonsansvarlig på Fellesdata til digi.no. Vi er ikke part i konflikten som sådan. Vi stenger eventuelt ned løsninger kun på ordre fra våre kunder.

- Vi er ikke en part i saken og kan operere uten støtte fra bankpersonale. Hvis vi stenger, er det på ordre fra bankene og Sparebankforeningen.

Jan Digranes, avdelingsdirektør i Sparebankforningen, medgir at det ikke er noen praktisk årsak til at nettbankene og butikkterminalene stenges ned. Dette gjøres av bankene for å trappe opp konflikten.

- Å stenge datasystemene er et virkemiddel Finansnæringens arbeidsgiverfornening har, sier Digranes til digi.no.

Hverken Digranes eller Landsend til kommentere direkte spørsmål, men det synes klart at bankene planlegger å bruke sitt eierskap over nettbankene og butikkterminalene som et pressmiddel overfor myndighetene. Når disse nettene tas ned, stopper vårt kontantløse, IT-baserte samfunn helt opp og det blir nok derfor en svært kort streik.

Les mer om:
;