Nettbankkunder er de smarte

Sparer 34 prosent i forhold til å bruke filialen.

Nettbankkunder er de smarte

Sparer 34 prosent i forhold til å bruke filialen.

Prisene på banktjenester synker. En gjennomsnittlig bankkunde betaler rundt 600 kroner i året for banktjenester. Det viser World Retail Banking Report 2009, en internasjonal rapport fra Capgemini.

Prisen på banktjenester har sunket to prosent i gjennomsnitt globalt, og det er nettbankkundene som sparer mest.

Nettbankbrukere kan spare mer enn 260 kroner i året. I mange land er det billigere å utføre tjenester over internett enn i bankenes filialer. I noen nordiske land er nettbanktjenester ekstremt gunstig priset, noe som bidrar til at flere og flere kunder bruker internett etter hvert som bankene gjør tjenester tilgjengelige på nettet.

Prisene falt i løpet av 2008 i de fleste deler av verden. Asia og stillehavregionen har de billigste bankene. Her sank prisene med 2,3 prosent, mens de falt 1,4 prosent i Nord-Amerika og 6,1 prosent i Europa innenfor eurosonen.

Bankenes inntekter er ventet å falle på kort sikt. Oppblomstringen av lavkostbanker, regulering fra myndigheter og bransjeforeninger, økt internettbruk og likere prisstruktur på tvers av landegrensene er ventet å bidra til at denne utviklingen vil fortsette. Bankene vil derfor måtte tilpasse seg den nye situasjonen og finne innovative måter å henvende seg til kundene på. Ikke-finansielle tjenester, mer personlig tilpasning og bedre kvalitet på rådgivningen er potensielle satsningsområder identifisert i rapporten.

Rapporten skiller mellom eurolandene i Europa og de som står utenfor (inkludert Norge). Store prisfall i Spania og Irland, blant annet fordi man i Irland innførte pakkeløsninger på produkter, bidro til det kraftige fallet i eurolandene.

Europa utenfor euroområdet var det eneste området der prisen på banktjenester steg noe, med 1,6 prosent for aktive brukere. Høyere priser på uttak i andre bankers minibanker og transaksjoner foretatt over skranken trakk opp gjennomsnittsprisen. Priser på kredittkort og egne overføringer gikk derimot nedover.

Innføringen av den standardiserte betalingsstrukturen SEPA er ventet å fostre tøffere konkurranse og lavere priser på tjenester. Prisen på betalinger har falt med 3,6 prosent årlig i eurosonen siden 2006, mens den har ligget relativt stabilt i resten av verden i denne perioden.

Finans- og boligkrise er med på å endre bankenes modeller, blant annet for hvordan de gir boliglån. World Retail Banking Report 2009 publiseres av Capgemini, UniCredit og Efma. Rapporten analyserer hvordan krisen påvirker boliglån, og inneholder en utvidet markedsanalyse basert på 54 intervjuer med banker, og en dybdeanalyse av lønnsomheten i boliglån.

Det gis også en detaljert analyse av prisene på banktjenester i Europa, Nord-Ameria og Asia og stillehavsregionen, basert på data innhentet fra 203 banker i 26 land. Nytt for årets rapport er at det skilles mellom internettbrukere og kunder som hovedsakelig bruker filialene, og rapporten analyserer effekten internett har på både kunder og banker.

Prisene på banktjenester er på vei nedover, viser ny rapport fra Capgemini

Til toppen