Nettbasert læring i sterk vekst

Selvstudium i form av e-læring sparer tid og har blitt populært for IT-folk som vil ruste opp kompetansen.

Selvstudium i form av e-læring sparer tid og har blitt populært for IT-folk som vil ruste opp kompetansen.

Internett er i ferd med å bli den dominerende kanal både for annonsering, informasjon

og elæring. Dette er noe Glasspaper.no har erfart som har tredoblet omsetningen på nettbasert elæring og kurs i løpet av de tre siste årene.

Glasspaper startet opp i 2001 og tjente penger allerede første året med en omsetning på fem millioner kroner og et resultat på 100.000 kroner.

Året etter økte omsetningen til 12 millioner kroner og 750.000 kroner i resultat, mens det i fjor viste 15 millioner i omsetning og 900.000 kroner rett på bunnlinjen.

Glasspaper er et nordisk selskap med kontorer i Oslo, København og Stockholm som har spesialisert seg på elæring kombinert med tradisjonelle læringsmetoder. Selskapet samarbeider med den amerikanske elærings-partneren Element K som utvikler elæringsprodukter.

— Vi opplever nå at markedet har blitt modent i forhold til elæring, sier salgs- og markedsdirektør Thor Kenneth Berntzen til digi.no.

Han forteller at de mest populære kursene er sertifisering på Microsoft dot.net og Windows2003 server, Cisco-kurs, office-pakken og et brukbart trykk på Oracle. I alt tilbyr Glasspaper over 1.000 forskjellige kurs.

Den typiske målgruppen er IT-ledere, konsulenter og administrativt personell som skal ha opplæring i kontorstøtte-programmer. Glasspaper har gjort avtaler med Ringnes, Ericsson, Statoil, Rikshospitalet, Utenriksdepartementet, Unitor og WM-data.

Elæringsløsningen til Glasspaper baseres på en kombinasjon av selvstudium og klasserom. Læringen starter med en klasseromssamling en til to dager og avsluttes med en klasseromsamling.

- Å møtes ansikt til ansikt for å ivareta den sosiale siden, har vi erfart er viktig i en læringssituasjon, sier Thor Kenneth Berntzen.

digi.no har lenge omtalt bransjens skrikende behov for erfarne konsulenter. Med Glasspaper sitt konsept, kan bedrifter bygge opp kompetansen på sine egne folk.

    Les også:

Til toppen