Nettbrukere utforsker ikke web-jungelen

De fleste nettbrukere tråkker opp sine egne stier for så å holde seg til dem, viser en undersøkelse fra USA. Per idag består nettjungelen av mer enn én milliard sider, men fortsatt besøker vi kun de stedene vi kjenner fra før.

De fleste nettbrukere tråkker opp sine egne stier for så å holde seg til dem, viser en undersøkelse fra USA. Per idag består nettjungelen av mer enn én milliard sider, men fortsatt besøker vi kun de stedene vi kjenner fra før.

Mennesker er vanedyr ifølge det amerikanske statistikk-firmaet Statistical Research Inc. (SRI). I en undersøkelse publisert av Webtrendwatch viser SRI at 34 prosent av de besøkende på et nettsted returnerer neste dag, og at 62 prosent av de besøkende har lagret siden som bokmerke.

- Forbrukerne etablerer mønstre for Internettbruk som tilsvarer de mønstre vi ser i radio og TV - man velger et par favoritter, så returnerer man daglig til disse, sier David C. Tice, prosjektleder for undersøkelsen.

Samtidig viser det seg at 57 prosent av nettbrukerne til stadighet bruker søkemotorer, og at den mest populære aktiviteten - i tillegg til e-post - er å lete opp informasjon om forskjellige produkter, noe hele 46 prosent av de spurte gjorde.

SRI baserer konklusjonene sine på telefonintervjuer med 2400 mennesker i USA.

Til toppen