Nettbrukerne blir eldre, fattigere og mer feminine

Tidligere har Internettbruk vært mest utbredt blant rike amerikanere, men dette er nå iferd med å forandre seg, mener analysebyrået INTECO.

Tidligere har Internettbruk vært mest utbredt blant rike amerikanere, men dette er nå iferd med å forandre seg, mener analysebyrået INTECO.

Det har blitt foretatt en rekke undersøkelser om Internettbruk både i Norge og utlandet. Den typiske brukeren har vært en mann i begynnelsen av tredveårene med høy inntekt, høyt arbeidstempo og høyt inntak av frossenpizza eller en kvisete tenåringsgutt med fett hår.

Karakteristikken av nettbrukere vil endre seg i løpet av året, mener analysebyrået INTECO Corporation. Selskapet gjennomførte i desember i fjor en undersøkelse blant mer enn 16.500 husholdninger. Det viste seg at antall husholdninger med tilgang til Internett økte kraftig fra april til desember 1998, og nådde da 37 prosent av alle amerikanske husholdninger.

Husholdninger med høy inntekt fortsetter å dominere nett-tilgangen, men dette segmentet er iferd med å mettes. Førstegangsbrukerne vil snart se annerledes ut. For eksempel vil antallet kvinnelige nettbrukere utligne de mannlige brukerne (se peker til relatert artikkel). Enslige kvinner vil utgjøre 30 prosent av de nye Internettbrukerne i 1999, sier INTECO-analytiker George Barto.

Undersøkelsen viser også at husholdninger med middels og lav inntekt vil utgjøre 55 prosent av de som kommer til å bli nettbrukere i løpet av året.

Andre grupper som vil begynne å bruke Internett er hjemmeværende og pensjonister. - Internettveksten er ikke over, fremholder Barto. - Mye fremgang er i vente, både når det gjelder antall brukere og antall nye tjenester som blir tilbudt brukerne. Internettbruk blant husholdninger med høy inntekt nærmer seg et metningspunkt, samtidig som de nye brukergruppene vil utgjøre et svært mangfoldig marked, sier han.

Nye brukere vil som oftest ikke være lojale mot merkevarenavn på nettet, og utgjør derfor et kritisk marked for nettbutikkene, legger han til. Internettbrukerne er også i høyere grad fornøyd med å være Internettbrukere, og 95 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de vil fortsette å være Internettabonnenter til neste år.

Til toppen