Nettbutikk får ikke lov til å selge blanke smartkort

En norsk nettbutikk tvinges til å stoppe markedsføring og salg av smartkort som kan benyttes til parabolen. Både den tiltalte og hans advokat innrømmer at en tabbe felte virksomheten.

TV-distributørene Canal Digital Norge AS og ViaSat vant første runde i kampen mot nettbutikken Smartkort.no

I Nedenes tingrett i Aust-Agder fikk nettbutikken denne uken forbud både mot å annonsere for, og selge blanke smartkort og kortprogrammerere via nettstedet sitt. Smartkort kan programmeres til å ta inn kodede TV-signaler. Den unge innehaveren fra Sørlandet hevdet imidlertid i retten at smartkortene skulle selges til lovlige formål som låse-og sikkerhetssystemer hos organisasjoner og bedrifter.

Sammen med faren sin startet Trond Atle Skarning selskapet Trading Vision på Sørlandet for et par år siden hvor han fikk endel lokalpresse fordi han skulle tjent tusenvis av kroner i måneden på utvikling og salg av et smartkort. Men han ga opp på grunn av kombinasjonen skole og jobb.

- Det ble for mye ved siden av skolen, sier Skarning til digi.no.

Men den unge IT-gründeren dukket nok en gang opp i medienes søkelys i 2001 da Økokrim satte søkelys på domeneregistrar-virksomheten i Skarnings nye selskap DomainInvest, der endel kunder følte seg lurt av domenevirksomheten.

Les saken her:

- Den saken tror jeg de la de bort, forteller Skarning i dag.


Men så dukket den unge sørlendingen opp med en ny forretningsidé i fjor. Selskapet Smartkort.no satset på markedsføring og salg over Internett til forbrukere som har hatt bruk for blanke smartkort og programmere. Selskapet skal ha omsatt for 1,7 millioner kroner ifølge Agderposten.

Men den virksomheten er altså nå stoppet av ViaSat og Canal Digital.

Dette skriver Skarning i dag på selskapets hjemmesider:

"SmartKort.no har som et resultat av namsrettens avgjørelse, besluttet å kun selge ferdigprogrammerte smartkort inntil videre. Disse skal brukes i en klar og konkret sammenheng med våre programmerere, låse & sikkerhets systemer. Vi legger da opp til at alle våre smartkort produkter skal og vil gå til lovlige formål, slik at det ikke kan forekomme noen missforståelse med hva våre intensjoner er.

Namsretten har oppfattet det slik at vi ikke har solgt smartkort produkter til lovlige formål og SmartKort.no beklager dette på det sterkeste ettersom dette etter vår oppfatning ikke er korrekt. Vi vil også beklage dette overfor våre kunder som naturligvis kan føle seg kriminalisert som følge av denne kjennelsen."

- Jeg skal bruke noen dager på å lese gjennom kjennelsen og tenke hva jeg skal gjøre videre. Dette er ikke verdens undergang, jeg har ikke lagt ned firmaet eller nettbutikken, sier han.

- Er det slik at du bevisst tøyer grenser?

- Det kommer vel litt an på hvordan du ser på det, men jeg vil ikke si at jeg tøyer noen grenser, svarer han.

Den unge nettbutikk-innehaveren må betale TV-distributørenes saksomkostninger på nærmere 62.000 kroner.

Tingretten i Aust-Agder mente at firmaets salg av kort og utstyr til piratformål dannet grunnlaget for den vesentligste delen av omsetningen. Agderposten skriver at Skarning avviste at han solgt kort og utstyr til piratvirksomhet, men heller til bruk som medlemskort i klubber og foreninger.

Retten godtok Skarnings påstander, men viste til at Smartkort.no ennå ikke hadde solgt noen smartkort til disse lovlige formålene. Skarnes viste videre til at han ikke solgte piratkoder på nettstedet sitt. Motparten ViaSat og Canal Digital, som jobber gjennom den felles antipirat-organisasjonen STOP, viste til at disse kodene var tilgjengelige andre steder på nettet.

"Selv om salg også har skjedd til legale formål, må Trond Atle Skarning ha vært klar over at det alt overveiende av hans omsetning har vært motivert av muligheten for bruk til dekoding av TV-signaler. At han var klar over at hans produkter kunne brukes til et slikt formål, viser hans ansvarsfraskrivelse og løfte om diskresjon på firmaets nettside", skriver retten ifølge Agderposten.

"Slik retten ser det strider det mot god forretningsskikk i forhold til saksøkerne når saksøkte markedsfører og selger de aktuelle produkter", heter det i den midlertidige forføyningen fra Nedenes tingrett.

Det var nettopp dette løftet om diskresjon som felte ham. Det mener både den tiltalte selv og hans advokat Ørjan Lunde. De to er ikke overrasket over tingrettens avgjørelse.

Advokat Ørjan Lunde har forsvart 20-åringen i tingretten:

- Jeg var åpen for utfall begge veier, og kjennelsen kom vel egentlig ikke overraskende. Vi har én måned på å vurdere om vi skal påkjære avgjørelsen, opplyser advokatfullmektigen.

- Det er egentlig ikke så veldig klar lovgivning på dette feltet, og motparten var garantert ute etter å få dette avklart. Det var vel henvisningen på nettsiden til min klient på et tidlig tidspunkt som felte ham. Han skrev på Smartkort.no at misbruk er straffbart og parret det med en ansvarsfraskrivelse og opplysninger om at han kunne sende TV-kort til kundene uten Smartkort.no som avsender. Dermed konkluderte retten at han hadde slike intensjoner, sier Lunde til digi.no.

- Når det er sagt, så må det óg sies at annonseringen av disse kortene i nyere tid fremsto som ok. Det må være lovlig å markedsføre og selge blanke smartkort til lovlig bruk, mener advokatfullmektigen.

TV-motpartene karakteriserer kjennelsen som "et gjennombrudd i arbeidet for å stoppe piratisering. For første gang har en norsk domstol avsagt en kjennelse som forbyr både salg og markedsføring av tomme smartkort og programmeringsutstyr.

ViaSat og Canal Digital hevder at forbudet gjelder all annonsering og salg, uavhengig om dette finner sted på Internett eller på andre måter.

De to selskapene viser til at retten benyttet seg av Markedsføringsloven som blant annet regulerer hva som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

"Hvis saksøkte anker kjennelsen vil Canal Digital Norge og Viasat vurdere å kreve erstatning for den skaden virksomheten til nettbutikken har påført dem", skriver selskapene videre i meldingen.

På hjemmesidene til Smartkort.no kan man lese følgende kommentar fra Trond Atle Skarning på et eventuelt erstatningskrav:

"Så nå blir SmartKort.no truet med erstatningssøksmål hvis vi anker namsrettens avgjørelse. Dette synes veldig useriøst og for oss tyder det på at Canal Digital Norge & Viasat faktisk frykter at vi anker saken. Vi lar oss ikke skremme av slike ytringer fra tv selskapene.

Siste ord er ikke sagt."

Organisasjonen STOP har vært svært aktive det siste året med å slå ned på TV-pirater:


Les mer om:
;