Nettbutikk? Herfra til evigheten er det åtte sekunder

Åtte sekunder er alt du har før kunden stikker til konkurrenten. Ingen klager, de bare forsvinner. Nye verktøy viser deg hvordan kunden opplever nettbutikken din og finner flaskehalsene.

Åtte sekunder er alt du har før kunden stikker til konkurrenten. Ingen klager, de bare forsvinner. Nye verktøy viser deg hvordan kunden opplever nettbutikken din og finner flaskehalsene.

Heller enn å klage, foretrekker virkelige e-kunder ofte å klikke seg fram til en konkurrent. Den virtuelle kunden Topaz klager derimot øyeblikkelig, straks den oppdager at din e-butikk er i ferd med å svikte sitt publikum - og hjelper deg mot konkurrenten.

Marerittet for en e-forretningsdrivende er når nettstedet svikter. På web er den verste konkurrenten aldri lenger unna enn et klikk med musa. Svikten behøver ikke være lenkeråte eller andre synlige mangler. Det typiske er at det tar for lang tid for transaksjonene å åle seg gjennom nettet. Når responstiden ikke svarer til forventningen, velger man gjerne en annen forretning. Åtte sekunder betraktes som skillet mellom tilfredsstillende og dårlig respons.

- Flere undersøkelser har prøvd å tallfeste hva dårlig respons koster, forteller Andy Crosby, europeisk markedssjef for Mercury Interactive, et selskap som spesialiserer seg på programvare for å sikre web-baserte applikasjoner. - GartnerGroup anslår de samlede kostnadene til 200 milliarder dollar årlig. Forrester Research har sett på e-forretninger og mener de taper samlet 4,35 milliarder dollar fordi kunder ikke orker å forholde seg til trege nettsteder. En undersøkelse fra Jupiter Communications tyder på at 46 prosent av alle e-kunder er blitt drevet til konkurrerende e-butikker ved brudd på åtte-sekunders-prinsippet, og at nedtid kan koste en e-forretning et varig tap på opptil 20 prosent av kundene.

Mercurys løsning er at du fordeler virtuelle kunder på representative steder rundt om i verden og får dem til å simulere typiske transaksjoner mot nettstedet ditt. Pakken som gjør dette heter Topaz. Pakken ble kunngjort tidlig i oktober, og skal nå være allment tilgjengelig for salg.

Prinsippet for Topaz er at det kjøres skripter som reproduserer typiske transaksjoner mot et gitt nettsted og noterer responstider. Skriptene kan kjøres med jevne mellomrom. Data samles opp fortløpende og vises i en egen web-basert applikasjon. Du kan få rapporter om nettstedets aktuelle "helsetilstand" og du kan sammenlikne med historiske data. Rapportene er gjerne i form av grafer som Mercury mener er lettleste. Du kan også definere terskelverdier som kvalifiserer en krise eller en begynnende krise, og la Topaz varsle deg øyeblikkelig gjennom e-post, SMS eller personsøker.

- Topaz viser deg hvordan kunden opplever nettstedet. Pakken gir IT-folkene sjansen til å fikse problemet før de første klagene begynner å strømme inn til sjefene, mener Crosby.

Har du en driftsavtale med en Internett-leverandør, eller med din egen IT-avdeling, der det settes terskler for nettstedet ytelse, skal Topaz være godt egnet for begge parter. Slike avtaler med tjenestegaranti, også kjent som SLA eller service level agreement forutsetter at begge parter har tilgang til verktøy som måler webapplikasjonens faktiske ytelse.
Les mer om avtaler med tjenestegaranti i disse artiklene:

- Det finnes tre måter å anvende Topaz på, fortsetter Crosby. - Du kan kjøpe pakken, og stå for alt selv. Du kan også få en Internett-tilbyder til å kjøre Topaz for deg. Vi har en avtale med tilbyderen Exodus som gjør at du kan få sjekket nettstedet ditt fra ni forskjellige steder i USA, og fire i England. Den siste muligheten har vi kalt Topaz ActiveWatch som vi lanserte i midten av oktober. Her er hele Topaz lagt ut som abonnement over web. Du avtaler med Mercury hvilke skripter som skal kjøres hvor, og får tilgang til alle tjenestene via nettleser. Du kan også avtale spesielle varslingsrutiner.

Topaz ActiveWatch demonstreres fra Mercurys nettsted.


Topaz er en overvåker. Føler du at nettstedet trenger mer allsidig vurdering, kan du vurdere Mercurys øvrige testverktøy som bruker de samme skriptene som Topaz for å sjekke at webapplikasjonen fungerer slik den skal (WinRunner) og for å finne ut hvor sterke belastninger - hvor mange samtidige transaksjoner - applikasjonen faktisk tåler (LoadRunner).

Til toppen