Nettbutikk med spionutstyr stengt

Tirsdag arresterte politiet en 47-åring som er mistenkt for å solgt utstyr til de som ranet pengesentralen i Stavanger. Mannen driver Spyshop og denne butikken ble ransaket, men i går var nettbutikken fremdeles åpen.

Der tilbød Spyshop et stort utvalg overvåkningsutstyr som etter alt å dømme er ulovlig i bruk i de fleste situasjoner. Blant annet tilbød Spyshop.no et stort utvalg mikrofoner og løsninger for å avlytte PCer.

I dag ble nettbutikken stengt. I en driftsmelding på forsiden står det:

"Grunnet uforutsette omstendigheter ser vi oss nødt til å stenge vår butikk, og salg via vår web-butikk, inntil videre. Vi beklager eventuelle problemer dette vil påføre våre kunder. Skulle det være noen spørsmål vennlingst kontakt oss på telefon 22 22 82 50."

Her finner du Spyshops nettbutikk. Bla i menyene øverst i høyre hjørne.

Til toppen