Nettbutikker flykter fra Kelkoo

- Lurer kundene og bløffer med tall, mener Komplett, MPX og Netshop.

Nettbutikker flykter fra Kelkoo
Bilde:

En rekke norske nettbutikker står nå klare til å trekke seg fra prissammenligningstjenesten Kelkoo.

Søketjenesten og produktkatalogen skriver på egne nettsider at de «hjelper deg med å finne din favorittbutikk og ditt favorittprodukt til den beste prisen på nettet». Ikke alle er enige i det utsagnet.

Tjenesten er villedende for kunder og ikke til å stole på, hevder flere store databutikker som digi.no har vært i kontakt med.

- Kelkoo er ikke veldig god for forbrukeren. Tjenesten er langt på vei villedende for konsumenten. Det er ikke nødvendigvis det billigste produktet som dukker opp øverst på sidene deres. Produktene rangeres avhengig av hva annonsørene betaler, sier administrerende direktør Anton Hagberg i Komplett.no til digi.no.

Komplett.no trakk seg ut av Kelkoo fra nyttår etter flere års samarbeid. De peker på flere forhold de er svært misfornøyd med.

- Avtalen de la frem for oss var dårlig. Vi stoler heller ikke på rapporteringstallene de legger frem for oss. Vi har hatt en lang diskusjon med dem, og er ikke komfortable med måten de registrerer salg på, fortsetter Hagberg.

MPX.no legger heller ikke skjul på at de er misfornøyd med prissammenligningstjenesten. De er fortsatt oppført, men truer med å trekke seg etter å ha samarbeidet med dem i 3-4 år.

- Vi har det på blokka. Det er en gjengs oppfatning at bransjen er misfornøyd med Kelkoo. Det er ikke en nøytral prissammenligningstjeneste. Det er ingen hemmelighet at man betaler seg opp i hierarkiet for bedre synlighet, sier daglig leder Stian Gabrielsen i MPX.

Kelkoo innrømmer selv på nettsidene sine at tjenesten ikke er nøytral. I villkårene for bruk av tjenesten oppgir de følgende:

«Hvis du søker etter kategori vil du trolig bare få opp tilbudene fra Forhandlere som har betalt for å bli oppgitt, og standard klassifikasjon avhenger i hovedsak av prisen som disse Forhandlerne betaler.»

Gabrielsen støtter at rapportering av salg, altså målingene fra Kelkoo som viser hvilke salg de har formidlet til dem, har svakheter.

- Hvis ikke Kelkoo kommer opp med bedre målinger og statistikk enn i dag, så er sannsynligheten stor for at vi går ut. Vi stoler ikke på målingene de gir oss, og det har vi etterspurt uten å få særlig gode svar, sier MPX-sjefen.

Kunder som søker i Kelkoo spores gjennom en informasjonskapsel («cookie») i nettleseren. Hvis det senere registreres salg i en nettbutikk, mener Kelkoo at at deres tjeneste var salgsutløsende, selv om det har gått 30 dager i mellom. Det sier Komplett.

- Vi har prøvd å ha en dialog med Kelkoo om dette, men de har ikke vært lydhøre. Derfor har vi kastet inn håndkleet, sier Anton Hagberg.

NetShop har også fått nok av Kelkoo, og nevner de samme grunnene som de andre nettbutikkene.

- Vi skal si opp avtalen med Kelkoo en av de nærmeste dagene, forteller daglig leder og Netshop-gründer Sven-Aage Lysebo.

Digi.no er kjent med at enda flere norske databutikker vurderer å gjøre det samme. Kelkoo.no står derfor i fare for å ribbes for dataoppføringer fra norske nettbutikker. Bortfallet av kunder kommer til å svi.

- Vi betaler rundt 100.000 kroner til Kelkoo i måneden for å være oppført. MPX er omtrent dobbelt så store som oss, så de har nok betalt mer, avslører Lysebo.

Kelkoo stiller seg uforstående til kritikken.

- Det er overraskende at disse kundene uttrykker misnøye med Kelkoo. De har vært kunder lenge og vi har hatt et bestemt inntrykk av at de har vært fornøyde, både med hensyn til den omsetning som blir generert via Kelkoo hver måned, men ikke minst måten vi håndterer og løser tekniske utfordringer på, sier pressekontakt for Kelkoo i Norge, Tore Sletmoen til digi.no.

Utsagnet fra Komplett om at de ikke har vært lydhøre for dialog om rapporteringsmetodene synes han er rart.

- Veldig mange av butikkens salg sporer vi med teknologi fra Tradedoubler, og utsagnene dreier seg om måten denne blir brukt på. Dette er en ekstra tjeneste vi tilbyr nettbutikkene, uten ekstra kostnader.

- Komplett har valgt å ikke benytte seg av tilbudet om sporing via Tradedoublers teknologi, så vi forstår ikke begrunnelsen til Komplett.

Kelkoo oppgir at de helt siden starten i 2000 alltid har rangert resultatsiden i forhold til butikkenes betalingsvillighet. Videre sier selskapet at de fakturerer hvert klikk som går til nettbutikkene, uavhengig av om det skapes salg eller ei.

- Noen butikker ønsker å komme høyt opp i resultatsiden for å skaffe seg mye trafikk inn til sidene, og det er riktig at de betaler for det. Våre brukere har alltid hatt muligheten til å sortere på pris, og det er det naturlig nok mange som gjør, forteller Sletmoen.

Siden starten av 2009 har de sorterert resultatene på tre faktorer: klikkpris, relevans og popularitet («click-through-rate»).

- Dette er mer eller mindre samme logikk som brukes på Googles Adwords-produkt, fortsetter Sletmoen.

Han erkjenner at det alltid vil vunne være diskusjon rundt levetiden på cookies, men understreker at Kelkoo justerer denne hvis kunder ønsker det.

- Det er i begge parters interesse at vi får et reelt bilde av verdiskapningen på Kelkoo for den enkelte butikk.

    Les også: