Nettdomstol for forbrukersaker

Dropp dyre advokatsalærer. Nå kan du løse forbrukersaker ved dom på Internett.

Dropp dyre advokatsalærer. Nå kan du løse forbrukersaker ved dom på Internett.

Voldgiftsloven åpnet fra 1. januar 2005 for å la tvister løses ved private domstoler. Domstolen.no er en slik privat domstol, som fungerer over Internett.

Mannen bak den nye tjenesten er advokat Tron Egil Høyrem fra Kristiansand.

Ved ganske enkelte å sende en e-post og redegjøre for problemet, slipper man både dyre advokater og rettssaler som fort kan koste mellom 50.000 til 60.000 kroner.

Høyrem forteller til Aftenposten at den eneste forutsetningen er at begge parter må være enige om at saken skal avgjøres av en voldgiftsdomstol. Dommen kan ikke ankes, og kommer i retur innen tre dager på e-post.

Fordelen med voldgiftsdom er en rask saksgang og liten økonomisk risiko, maksimum 6.000 kroner dersom man taper.

Er det nødvendig med befaring eller redegjørelser gjennom mange dokumenter og flere vitnesutsagn eller familierettslige saker, er Domstolen.no ikke egnet.

Høyrem framholder voldgiftsdom for forbrukersaker og tvister som enkelt kan løses på nett. Fra saken åpnes har partene 72 timer på å skrive innlegg og diskutere saken før den sendes til endelig avgjørelse av en lovlig oppnevnt voldgiftsdommer.

Dommen skal ha samme gyldighet som en hvilken som helst annen domstol. Hvis partene er blitt enige om voldgift, kan ingen forlange ny behandling fra den første dommen.

Til toppen