Nettet ble strupet i Thailand

Demonstranter angrep knutepunkt.

Nettet ble strupet i Thailand
Lørdag 30. november angrep demonstranter flere offentlige kontorer, blant dem lokalene til CAT Telecom, der de slo av et knutepunkt for nettrafikk. Bilde: action press/All Over Press

Lørdag meldte Renesys, et selskap som kontinuerlig overvåker global nettrafikk, at 906 nettverk i Thailand ble utilgjengelige klokka 08.51 universaltid. Det utgjør 22 prosent av landets samlede nettverk.

Dagen etter forklarte blant annet New York Times at demonstranter hadde angrepet et «statlig telekommunikasjonskontor», slik at «tusener av mennesker» mistet nettforbindelsen midlertidig, og at nettstedet til flyselskapet Thai Airways var nede i flere timer.

I går publiserte Renesys en analyse av nettrafikken i Thailand lørdag.

Analysen viser at all trafikk gjennom CAT Telecom, et selskap eid av Thailands teletilsyn CAT (Communications Authority of Thailand) opphørte per klokka 08.52 universaltid, tilsvarende klokka 15.32 lokaltid. Stansen skjedde puljevis: 204 ruter falt ut klokka 08.30 lokaltid, 207 ruter falt ut klokka 08.48, og 906 klokka 08.52. Til sammen utgjør dette 32 prosent av Thailands samlede nett. Klokka 12.11 universaltid (19.11 lokaltid) kom trafikken i gang igjen.

Trafikkanalysen til Renesys viser at all nettrafikk gjennom CAT Telecom opphørte da selskapets lokaler var angrepet av demonstranter lørdag 30. november. Det tok over tre timer før trafikken kom i gang igjen.
Trafikkanalysen til Renesys viser at all nettrafikk gjennom CAT Telecom opphørte da selskapets lokaler var angrepet av demonstranter lørdag 30. november. Det tok over tre timer før trafikken kom i gang igjen.

Det er ikke meldt noe i det generelle mediebildet som tyder på at trafikkstansen har noen annen årsak enn demonstrantenes angrep mot lokalene til CAT Telecom.

I land som Egypt, Syria og Iran har tilsvarende tilfeller av internettstruping vært utløst av myndigheter for å hindre opposisjonelle demonstranter fra å kommunisere med hverandre. I Thailand var det derimot demonstranter, de såkalte «gulskjortene» med krav om at den folkevalgte regjeringen skal gå av, som angrep nettrafikken.