Nettet er undervurdert - ny vekst vil stille tidligere topper i skyggen

- Finansbobler kommer alltid i teknologibølgers første fase. Internett vil seire, og Cisco og Dell er selskapene å lære av, sier gründer og redaktør Tony Perkins i Red Herring.

- Finansbobler kommer alltid i teknologibølgers første fase. Internett vil seire, og Cisco og Dell er selskapene å lære av, sier gründer og redaktør Tony Perkins i Red Herring.

Anthony Perkins advarte allerede i 1999 at dotcom-bølgen var en sprekkeferdig boble og at bristen bare var et spørsmål om tid. I dag er han tilfreds over å ha fått rett. Samtidig understreker han at nedgangen er midlertidig, og at veksten deretter vil stille de tidligere toppene i skyggen.

Perkins deltar på den europeiske brukerkonferansen til Veritas Software i London for å understreke hva slags økonomisk perspektiv IT-bransjen og dets kunder må legge til grunn for sine disposisjoner.

- Det gjelder blant annet å lære av historien, mener Perkins: - Alle teknologibølger har utløst finansbobler i en tidlig fase i sin utvikling. Det skjedde med elektrisk kraft, med biler, med radio og med PC-er. Når boblen sprakk opplevde man en periode med bakrus. Deretter gikk det stort sett bare framover. Nå har dette skjedd med Internett. Kurven minner om profilen på en ishockeykølle: Den begynner med en bratt stigning, men det er bare selve bladet. Så er det en bølgedal, før man begynner på skaftet. Der går det jevnt oppover. En annen måte å si det på er at nedgangen setter et kortvarig preg i en tidlig fase av første periode i kampen.

- Poenget er at i dag er Internett undervurdert. Den teknologiske framgangen er reell, og potensialet er enormt.

Samtidig mener Perkins at bølgedalen inneholder viktige lærdommer.

- Det må alltid være fornuft i forretningsmodellen. Internett-entreprenører fikk så mye kapital mellom hendene at de mistet virkelighetssansen.

En annen ting vi må innse, er hvor mye Internett allerede har bidratt til å endre forretningskulturen verden over.

- Entreprenørånden som skapte Silicon Valley bygger blant annet på at du investerer i folk med idéer, uansett hvor de kommer fra. I gamle dager investerte selskaper som Hewlett-Packard og IBM aldri i andre enn seg selv. Men ledelsen i for eksempel Sun hadde som rettesnor idéen om at fornyelse kan komme hvor som helst fra. Internett gjør dette prinsippet allment verden over, og sprer den tankegangen som skapte teknologimiljøet i Silicon Valley.

Perkins betrakter Yahoo! som symbolet på IT-boblen, og på den "nye økonomien" som verken var ny eller økonomi.

- Det er selskaper som Cisco og Dell andre bør studere og lære av. De har tjent enormt på å utvikle og anvende sine egne prinsipper. Cisco har for eksempel langt på vei automatisert handel fra bedrift til bedrift, og erstattet transaksjoner som før kunne kreve seks telefonsamtaler med en selvgående prosess. Dell kan på sin side vise til at de får igjen 250 prosent på sine årlige investering i eget IT-system.

Det langsiktige perspektivet for IT-bransjen er utmerket, mener Perkins. Han er fullt overbevisst om at IT-investeringer vil vokse fra dagens nivå på 3,5 prosent av selskapsbudsjettene til ti prosent i 2010, og at den andelen av USAs bruttonasjonalprodukt som kan føres tilbake til informasjonsteknologi, vil vokse fra 20 prosent til 40 prosent.

- Det er en utmerket tid for teknologiinvestorer, og det er en utmerket til for både små og store IT-entreprenører, understreker han.

Til toppen